Flytt

Meddela oss alltid om din flytt när  

Om du flyttar från Finland till ett annat nordiskt land eller från ett annat nordiskt land till Finland, meddela oss om detta med hjälp av anvisningarna på sidan Flyttning mellan de nordiska länderna. 

Med en anmälan kan du anmäla dina adressuppgifter både till befolkningsdatasystemet som vi upprätthåller och om du vill även till Postis adressdatasystem. 

Gör flyttanmälan tidigast en månad före flyttningsdagen eller senast en vecka efter flyttningen. Gör anmälan i god tid före flyttningen så att dina uppgifter så snabbt som möjligt uppdateras i befolkningsdatasystemet och det inte uppstår avbrott i postgången. 

Du kan också förhindra flyttanmälan elektroniskt via tjänsten Kontroll av egna uppgifter. Då kan ingen göra flyttanmälan för din räkning. Läs mer om förhindrande av flyttanmälan på vår webbplats.

Handläggningstid

Registrering av flyttanmälan

Genomsnittlig handläggningstid ungefär 20 dagar (Handläggningstiden börjar från flyttningsdagen. Läs mer om handläggningstiden för flyttningsanmälan i avsnittet Vanliga frågor)

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen