Flyttanmälan

En flytt ska alltid anmälas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när du permanent flyttar från en bostad till en annan eller när en tillfällig vistelse på en annan adress varar över tre månader. Du ska även göra en flyttanmälan när du flyttar utomlands från Finland, från utlandet tillbaka till Finland eller från en adress till en annan utomlands.

Man kan inte registrera en fritidsbostad som sin varaktiga adress i befolkningsdatasystemet, dvs. man kan inte bo varaktigt i en fritidsbostad.

Anmälan kan göras tidigast en månad före flyttningsdagen. Den ska dock vara hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast en vecka efter flytten.

Med flyttanmälan kan uppgifterna uppdateras på en gång både i befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och hos Posti.

För att förhindra identitetsstölder kan man införa en ändringsspärr för en person vars uppgifter uppsåtligen har använts för att göra en felaktig flyttanmälan.

På grund av coronavirussituationen har en del företag avbrutit sina uppdateringar av kundinformation från befolkningsdatasystemet. Var beredd på att meddela din nya adress till de företag vars kund du är.

Gör så här:

Du gör flyttanmälan enklast och snabbast i vår webbtjänst:

Gör flyttanmälan

Flyttanmälan kan också göras på en blankett som kan hämtas på posten eller ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Observera:

Med samma anmälan kan du också anmäla de familjemedlemmar som flyttar med dig. Om en vårdnadshavare flyttar från ett gemensamt hem med minderåriga barn, behövs båda vårdnadshavarnas underskrift. Använd då pappersblanketten för flyttanmälan.

En ändringsspärr och upplösning av en sådan förutsätter alltid att man uträttar ärendet personligen på ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När du flyttar från ett nordiskt land till Finland ska flyttanmälan göras personligen på ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När du flyttar från andra länder till Finland kan du göra flyttanmälan elektroniskt om dina uppgifter redan finns i befolkningsdatasystemet i Finland. I annat fall förutsätter en flyttanmälan ett personligt besök på ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 Läs mer om att flytta till Finland här.

Från befolkningsdatasystemet förmedlas din nya adress automatiskt till dessa myndigheterna och organisationer:

Läs mer om utlämnande av uppgifter och dataskydd här.

Posti förmedlar uppgifterna om ändring och korrigering av adresser till kunder som ingått avtal med Posti. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också fråga om flyttningsärenden via chatten på vår Facebooksida. Chatten betjänar vardagar kl. 9-15. Via chattjänsterna kan man ställa allmänna frågor om flyttning. Eftersom kanalen inte är skyddad ska känsliga uppgifter, såsom personuppgifter, inte anges via chatten. Chattjänsten kan inte heller svara på frågor som gäller behandlingen av redan anhängiga ärenden.

Kontakta oss via Facebook chat-tjänsten

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen