Flytt

Meddela oss alltid om din flytt när  

Observera att punkterna ovan är länkar till rätt flyttanmälan för din situation.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРИЇХАВ З УКРАЇНИ. Зверніть увагу, що з 1 березня 2023 року заявка на постійну прописку в муніципалітеті проживання подається не через форму сповіщення про переїзд, а окремою онлайн-формою. Інструкції для українців | ANLÄNT FRÅN UKRAINE. Observera att hemkommun inte söks med en flyttanmälan, utan med en separat webblankett från och med 1.3.2023. Läs mer här.

Gör flyttanmälan

 Gör anmälan i god tid före flyttningen så att dina uppgifter så snabbt som möjligt uppdateras i befolkningsdatasystemet och det inte uppstår avbrott i postgången. 

  • Gör anmälan tidigast en månad före flyttningsdagen eller senast en vecka efter flyttningen.
  • Med en anmälan kan du anmäla dina adressuppgifter både till befolkningsdatasystemet som vi upprätthåller och om du vill även till Postis adressdatasystem. 
  • Om du flyttar från Finland till ett annat nordiskt land eller från ett annat nordiskt land till Finland, meddela oss om detta med hjälp av anvisningarna på sidan Flyttning mellan de nordiska länderna. 

Förhindrande av flyttanmälan

Du kan också förhindra flyttanmälan elektroniskt via tjänsten Kontroll av egna uppgifter. Då kan ingen göra flyttanmälan för din räkning. Läs mer om förhindrande av flyttanmälan på vår webbplats.

Extra invånare i din bostad

Om i din bostad finns en person registrerad som inte bor där, kan du meddela oss om det med Anmälan om extra invånare blankett.

Handläggningstid

Registrering av flyttanmälan

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till flyttning[email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.