Flytt

Gör anmälan före flyttningen så att dina uppgifter  uppdateras i befolkningsdatasystemet och det inte uppstår avbrott i postgången. Obs! Handläggningstiden börjar från flyttningsdagen.

Med en anmälan kan du anmäla dina adressuppgifter både till befolkningsdatasystemet som vi upprätthåller och om du vill även till Postis adressdatasystem. Gör anmälan tidigast en månad före flyttningsdagen eller senast en vecka efter flyttningen.

Flytt i Finland

Internationella

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРИЇХАВ З УКРАЇНИ. Зверніть увагу, що з 1 березня 2023 року заявка на постійну прописку в муніципалітеті проживання подається не через форму сповіщення про переїзд, а окремою онлайн-формою. Інструкції для українців | ANLÄNT FRÅN UKRAINE. Observera att hemkommun inte söks med en flyttanmälan, utan med en separat webblankett. Läs mer här.

Förhindrande av flyttanmälan

Då kan ingen göra flyttanmälan för din räkning. 

Anmälan om extra boende

Handläggningstid

Registrering av flyttanmälan

Avregistering om en extra invånare i boende

  • 2 månader

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.

Finlands invånarantal 5 629 543