Upplösning av sambors gemensamma hushåll  

När ett samboförhållande upplöses kan makarna tillsammans upprätta en åtskiljandehandling, ett avtal om gottgörelse eller någon annan handling. Där antecknas hur makarna åtskiljer, dvs. delar sin egendom. 

Vi registrerar dessa avtal i registret över ärenden som gäller samboförhållanden. Registreringen är inte obligatorisk, men endast ett registrerat avtal skyddar en sambo eller sambons arvingar mot återvinningsyrkanden från borgenärerna för den sambo som överlåtit sin egendom vid konkurs eller utsökning.  

Gör så här 

1. Upprätta en skriftlig åtskiljandehandling eller ett avtal om gottgörelse. Ni får hjälp med att göra det av en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta ett dokument. 

2. Skriv ut och fyll i ansökan om registrering av åtskiljandehandling eller avtal om gottgörelse. 

Ansökningsblankett 

3. Skicka ansökningsblanketten och den ursprungliga åtskiljandehandlingen, avtalet om gottgörelse eller annat dokument på adressen nedan eller lämna in dem i postlådan på vilket serviceställe som helst. Skicka inte in handlingarna per e-post, eftersom vi behöver handlingarna i original. 

4. Vi returnerar den ursprungliga handlingen till er per post. Vi skickar senare ett intyg över registreringen och fakturan separat.  

Pris 

År 2023: 70 euro.

Vi skickar fakturan i första hand till Suomi.fi-tjänsten och i andra hand till Omaposti-tjänsten. Vi skickar fakturan per post endast om du inte har tillgång till någon av dessa. 

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av myndighetens serviceställen