Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser. 

Läs mera om vår verksamhet

Katso-tjänsten avslutas -  Bli användare av Suomi.fi-tjänsterna

Läs mer

Kontakta oss först per telefon eller via våra elektroniska tjänster om du känner dig förkyld eller sjuk.

Kom inte till serviceställen om du har symtom på luftvägsinfektion eller om du är i karantän på grund av att du blivit utsatt för coronaviruset. Följ karantäninstruktionerna när du anländer från utlandet. Var noga med handhygienen och skaka inte hand med andra. Bekanta dig med informationen på Institutet för hälsa och välfärds www-sida.