main-mobile-navigation-header

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser. 

Läs mera om vår verksamhet

Kontakta oss först per telefon eller via våra elektroniska tjänster om du känner dig förkyld eller sjuk.

Var noga med handhygienen och skaka inte hand med andra. Bekanta dig med informationen på Institutet för hälsa och välfärds www-sida.