Välkommen till Veckan för digital kompetens!

Veckan för digital kompetens erbjuder personer som arbetar med digital kompetens och digitalt stöd intressant innehåll och möjlighet att ordna också egna temaevenemang.

Det är avgiftsfritt att delta och programmet är öppet för alla som är intresserade av ämnet.

Veckan för digital kompetens ordnas nästa gång i maj 2024.

 

Ge förslag på program till nätverkardagen för digitala stödjare 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Digistöd och Helsingfors stads digitala stöd ordnar en nätverkardag för personer som ger digitalt stöd. Evenemanget ordnas i Helsingfors stadshus (Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors) torsdagen den 23.5.2024 kl. 9.00–16.00.


Under evenemangets programpunkter och vid evenemangstorget finns det möjlighet att presentera olika praxis för digitalt stöd. Du kan ansöka om att vara med i programmet för dagen som utställare och/eller som presentatör genom att besvara denna enkät senast fredagen den 15.3.2024 kl. 14.00. Vi kontaktar alla sökande senast 30.3.2024.


Vi hoppas att ni i er ansökan berättar hur ni i den verksamhet ni representerar:

- Möjliggör utvecklingen av digital kompetens

- Beaktar den allt äldre befolkningen och den allt mer mångsidiga befolkningen

Dessutom fäster vi uppmärksamhet vid vad ni väljer att presentera hur idén fungerar och hur den kan implementeras på andra ställen och aktualitet.
 

Läs mer och föreslå ett program till evenemanget!

 Bekanta dig med innehållet för tidigare Veckor för digital kompetens


Veckan för digital kompetens 2023

Temat för veckan var ”Digitalt mod genom samarbete mellan organisationer och människor”. 

Under Veckan för digital kompetens diskuterade vi hur vi tillsammans kan bygga upp ett digitalt modigt Finland och möjliggöra en egen digital vardag för var och en. Det här lyckas endast genom att organisationer och människor samarbetar. 

Bekanta dig med veckans program
Se inspelningarna från Veckan för digital kompetens


Veckan för digital kompetens 2022

Medborgarnas brister i den digitala kompetensen kan fördröja eller till och med stoppa utvecklingen av det finländska samhället. En jämlik digital framtid förutsätter att varje organisation och aktör deltar i arbetet med att utveckla den digitala kompetensen – och det här arbetet måste inledas omedelbart.  

Under veckan fördjupade vi oss i tillståndet med finländarnas digitala kompetenser och kompetensutveckling. Vi diskuterade hur kompetensen påverkar konkurrenskraften i hela Finland nu och i framtiden, och vad som behöver göras inom olika sektorer i samhället för att öka kompetensen.

Bekanta dig med veckans program
Se inspelningarna från Veckan för digital kompetens


Veckan för digitalt stöd 2021

Under Veckan för digitalt stöd 2021 granskades betydelsen av digital kompetens som medborgarfärdighet, man talade om högklassiga digitala tjänster, olika digitala användare och framtidens digitala kompetens.

Bekanta dig med programmet för Veckan för digitalt stöd
Se inspelningarna från Veckan för digitalt stöd