Flytt utomlands  

Gör flyttanmälan med anvisningarna på den här sidan när du flyttar från Finland till utlandet. Om du flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska du dock göra flyttanmälan med hjälp av anvisningarna på sidan Flyttning mellan de nordiska länderna.  

Den som flyttar är skyldig att meddela oss om flytten till utlandet. Vi kan inte korrigera uppgifterna i befolkningsdatasystemet i efterhand, och felaktiga uppgifter kan senare försvåra skötseln av ärenden i Finland. Det är viktigt att du meddelar oss din utländska adress så att de finländska myndigheterna snabbare når dig i ärenden som gäller dig, till exempel pensionsbeslut och brev om värnplikt. Du får också pass snabbare. 

Gör så här 

1. Flyttar du tillfälligt eller permanent från Finland till utlandet?  

En tillfällig flytt utomlands innebär att du flyttar utomlands för en kortare tid än ett år. I flyttanmälan ska du ange datum för när boendet utomlands upphör. 

Då förblir din hemkommun den kommun i Finland som var din hemkommun vid tidpunkten för flytten, och rättigheterna och skyldigheterna i anslutning till hemkommunen gäller dig.  

I övriga fall är din flytt stadigvarande. Då har du inte längre någon hemkommun i Finland. Du kan alltså inte längre till exempel rösta i kommunalval och rättigheterna och skyldigheterna i anslutning till hemkommunen gäller inte dig. 

Obs! I särskilda situationer kan en flytt från landet antecknas som tillfällig även för en längre tid än ett år. En sådan särskild situation kan uppstå till exempel om du med hänsyn till dina levnadsförhållanden har en fastare anknytning till Finland än till det land du bor i. I den här situationen kan du bo utomlands i högst tre år. Om du ändå bor utomlands i över tre år är det fråga om en permanent utvandring. 

2. Gör flyttanmälan i vår och Postis gemensamma webbtjänst. Du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna identifiera dig.  

Gör flyttanmälan  

Vanliga frågor

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.
 

Finlands invånarantal 5 635 516