Identifikation

Tjänsten Identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma systemlösning för elektronisk identifiering. Med hjälp av tjänsten kan organisationer erbjuda sina kunder möjlighet till identifikation och engångsinloggning i organisationens e-tjänster.

Organisationer som sköter lagstadgade uppgifter är skyldiga att använda tjänsten. Detta innebär att statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt kommunala myndigheter ska erbjuda identifiering via suomi.fi-identifikation i anknytning till lagstadgade tjänster. Aktörer inom den privata sektorn kan endast utnyttja tjänsten för lagstadgade uppgifter som har lagts ut på dem.

Tjänsten möjliggör stark autentisering på nätet med mobilcertifikat, nätbankskoder och certifikatkort (identitetskort, organisationskort, aktivkort för social- och hälsovården).

Utöver de inhemska identifieringsverktygen kan man logga in i tjänsten med de europeiska eIDAS-identifieringsverktygen.

Suomi.fi-identifikation kopplas till en e-tjänst som tillhör en organisation inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av identifikationen kan slutanvändarna identifiera sig i organisationens egna e-tjänster. Organisationen kan själv bestämma tillitsnivån för identifieringsverktygen som den vill börja använda.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller tjänstens utbud av identifieringsverktyg och ansvarar för eventuella avtal med dem som tillhandahåller identifieringsverktygen. Alla identifieringsverktyg kan användas av e-tjänsterna via ett enhetligt tekniskt gränssnitt. 
Drifttagningen av tjänsten Identifikation förutsätter att kundorganisationen gör den tekniska integrationen mellan sin e-tjänst och identifieringstjänsten.

Tjänsten finns på finska, svenska och engelska

Gör så här

Drifttagningen av tjänsten Suomi.fi-identifikation sker i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Börja drifttagningen med att logga in i Serviceadministrationen, fylla i blanketten för förutsättningar för ibruktagandet och göra en ansökan om användningstillstånd. Bekanta dig med tjänsten Identifikation och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget att använda tjänsten. Kundorganisationen ansvarar dock själv för eventuella kostnader orsakade av ibruktagandet och ändringar i den egna e-tjänsten. Efter ibruktagandet sköts kostnaderna och avtalen om identifieringsverktyg centraliserat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som tillhandahåller tjänsten.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om organisationernas skyldighet att använda tjänsten Identifikation finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

eIDAS-identifikation

 

Finlands invånarantal 5 630 892