Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Idensalmi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har riksomfattande service, främst på nätet och per telefon. Endast vissa ärenden kräver ett besök till vårt serviceställe. Du kan uträtta dina ärenden på det serviceställe som passar dig bäst.

POSTADRESSER TILL IDENSALMI SERVICESTÄLLE:

  • Alla handlingar gällande förmyndarverksamheten (också års- och slutredovisningar):

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PL 1004, 00531 Helsingfors

  • Annan papperspost:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Besöksadress

Virrankatu 2
74100 IISALMI

Det finns ingen brevlåda i servicestället för att lämna dokument.

Öppettider

Servicestället i Idensalmi har öppet med tidsbokning den andra torsdag i månaden kl. 9–15.

Se tillgängliga tider på dvv.fi/tidsbokning. Du kan endast boka tid till tjänster som kräver ett personligt besök.

Öppet utan tidsbokning den andra torsdag i månaden kl. 9-12.

Utan tidsbokning kan du få råd och lämna in handlingar på vårt serviceställe. Du kan också skicka dina dokument per post

I övriga ärenden betjänar vi dig på nätet eller via nationella servicenummer.

Så här sköter du smidigt ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: 

 

1 | Uträtta ärenden på nätet

Du kan uträtta många ärenden på nätet när du vill. Du hittar våra tjänster på sidan Kommunicera elektroniskt med oss.

Kommunicera elektroniskt med oss

 

2 | Uträtta ärenden per telefon

Du kan få råd och beställa intyg per telefon. Våra sakkunniga hjälper dig också på det riksomfattande telefonnumret enligt ärende vardagar kl. 9–15. Se de riksomfattande servicenumren för olika tjänster.

Riksomfattande servicenumren


3 | Boka tid

Du kan boka tid till tjänster som kräver ett personligt besök. I övriga ärenden betjänar vi dig på nätet eller per telefon. Boka tid på nätet dvv.fi/tidsbokning eller vid behov per telefon på tjänstens eget nummer.

Boka tid

 

4 | Råd från serviceställen

Du kan besöka något av våra serviceställen för att lämna in ansökningar. Där får du också råd i dina ärenden. Du får också hjälp av våra sakkunniga på nätet eller på det riksomfattande telefonnumret som anknyter till ditt ärende. Boka tid på förhand till tjänster som kräver ett personligt besök

Tjänster som kräver besök

Finlands invånarantal 5 626 442