Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visar riktningen, förnyar samhället och stöder medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle. Här är digitaliseringen en central resurs.

Myndigheten inledde verksamheten 1.1.2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Vi har mod att förnya, stöda och respektera.
Vi skapar förtroende och bryr oss om morgondagen.

En digitaliseringspartner och visionär

Vi är en djärv vägvisare i samhället som förnyar, ger stöd och visar respekt. För våra kunder och andra som vi samarbetar med är vi en pålitlig och önskad partner med visioner.

Vi samarbetar aktivt genom nätverk och genom vårt arbete stärker vi tilliten i samhället. På det sättet gör vi Finland till ett allt smidigare samhälle.

Mod, respekt och förtroende hör till våra etiska värderingar

Vår värdegrund leder oss att fatta fördomsfria avgöranden, uppmuntra våra sakkunniga till självstyrning och avancera i rask takt.

Vi sätter värde på mångformighet, diskuterar med respekt och värnar om kunskap. Allt det vi gör styrs av ett ömsesidigt förtroende och en ständig vilja att utvecklas. För att bli ännu bättre gör vi kontinuerliga utvärderingar av oss själva och vår verksamhet.

Verksamheten är riksomfattande

Myndigheten sysselsätter över 800 personer och har verksamhet på 36 orter på olika håll i landet.

Verksamhetsmodellen är riksomfattande, dvs. medborgare kan uträtta ärenden vid vilket verksamhetsställe som helst.

Följ Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i sociala medier!

Vi kommunicerar aktivt om vår verksamhet i sociala medier.

Vi hoppas du följer oss på