Rösträtt 

Rösträtten bestäms utifrån uppgifterna i befolkningsdatasystemet och man behöver inte registrera sig för det. När du har rösträtt kan du rösta i valen. Varje person med rösträtt har en röst.  

Man måste inte utöva sin rösträtt.  

Vem kan rösta i vilket val? 

De röstberättigade får ett meddelande om rösträtt före valet 

Vi skickar anmälan om rösträtt till alla röstberättigade senast 24 dagar före valdagen. I anmälan anges bland annat ditt röstningsställe på valdagen, förhandsröstningsställena och valmyndigheternas kontaktuppgifter.  

Du får anmälan 

Vi skickar anmälan till den adress som har antecknats som din stadigvarande adress i befolkningsdatasystemet. Om du inte har en stadigvarande adress skickar vi en anmäla till den postadress eller tillfälliga adress som finns i systemet. 

Det lönar sig också att anmäla en adressi utomlands som ändrats, så att meddelandekortet kommer fram. 

Kontrollera följande saker i meddelandekortet du fått 

  • ditt röstningsställe på valdagen. På valdagen kan du rösta endast på detta ställe. Du kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst. 
  • vid kommunalval den kommun vars kandidater du röstar på. 
  • vid riksdagsval den valkrets vars kandidater du röstar på. 
  • vid välfärdsområdesval det område vars kandidater du röstar på. 

Vad om det finns ett fel på meddelandekortet?  

Om dina uppgifter saknas eller är felaktiga,

Vanliga frågor

Yhteystiedot

Äänioikeutta koskevat asiat: 

Digi- ja väestötietovirasto 
0295 536 370 
arkisin kello 9-16.15

Muut vaaleihin ja äänestämiseen liittyvät asiat:

Oikeusministeriön vaalipalvelunumero 
0800 9 4770 (fi)
0800 9 4771 (sv)
2.1.2013 alkaen arkisin klo 8-16 ja viikonloppuisin klo 9−18

WhatsApp-viestipalvelu: 050 438 8730

 

Finlands invånarantal 5 631 879