Vigsel till äktenskap

Om ni ska gifta er och vill ha en borgerlig vigsel kan ni begära vigsel hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vigseln kan förrättas i myndighetens serviceställen under tjänstetid eller så kan en borgerlig vigselförrättare komma till festplatsen utanför tjänstetid.

På grund av den svåra coronavirussituationen kan vi för närvarande ta emot färre gäster än vanligt till vigseln. Ta med dig endast några gäster. Tack för ditt tålamod!

Förlovade av samma eller olika kön vigs till äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe dvs. magistraten enligt vigselformuläret i äktenskapsförordningen. Vid magistraten kan vigseln förrättas av en häradsskrivare eller en notarius publicus.

Före vigsel prövas hindren för äktenskap. Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Brudparet ska styrka sina identiteter med ikraftvarande identitetsbevis.

Minst två vittnen som fyllt 15 år måste vara närvarande under vigseln. Vi hoppas att ni själv tar med vittnen till vigseln. Vi kan ordna vittnen från vårt ämbetsverk om ni meddelar oss att ni behöver vittnen när ni gör reservationen. På grund av det mycket svåra koronaläget ombeds endast 2-4 gäster komma till vigseln.

Ett äktenskap som ingåtts inom ett registrerat religionssamfund, vid tingsrätten eller magistraten registreras i befolkningsdatasystemet enligt en anmälan från vigselförrättaren.

En vigsel som förrättas under tjänstetid på magistraten är avgiftsfri

Gör så här

Minneslista

  • Hinderslöshetsintyget ska tas med till vigseln. Om ni har bett om att få hinderslöshetsintyget hemskickat, ska ni ta med det till vigseln.
  • Före vigseln måste ni styrka er identitet med giltigt identitetsbevis.
  • Vid vigseln skall två vittnen som fyllt 15 år vara närvarande. Vi hoppas att ni själv tar med vittnen till vigseln. Vi kan ordna vittnen från vårt ämbetsverk om ni meddelar oss att ni behöver vittnen när ni gör reservationen. På grund av det svåra koronaläget ombeds endast 2-4 gäster komma till vigseln.

Pris

En vigsel som förrättas på tjänsteplatsen under tjänstetid (vardagar kl 9.00-16.15)  är avgiftsfri.

Vigsel som förrättas utanför tjänstetid kostar 250 euro. Vigsel som förrättas utanför tjänsteplats på tjänstetid kostar 150 euro. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen.

Observera, att det inte från alla serviceställen är möjligt att ordna en vigselförrättare utanför tjänsteplats på tjänstetid.

Länkar till lagar som berör ärendet

Äktenskapslagen

Äktenskapsförordningen

 

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 536 411, numret är riksomfattande. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo