Vigsel till äktenskap

Om du ska gifta dig och vill ha en borgerlig vigsel kan du begära vigsel hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vigseln kan förrättas i ämbetsverkets lokaler under tjänstetid eller så kan en borgerlig vigselförrättare komma till festplatsen utanför tjänstetid.

Förlovade av samma eller olika kön vigs till äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe dvs. magistraten enligt vigselformuläret i äktenskapsförordningen. Vid magistraten kan vigseln förrättas av magistratens chef, en häradsskrivare eller en notarius publicus.

Före vigsel prövas hindren för äktenskap. Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Brudparet ska styrka sina identiteter med ikraftvarande identitetsbevis. Minst två vittnen som fyllt 15 år måste vara närvarande under vigseln.

Ett äktenskap som ingåtts inom ett registrerat religionssamfund, vid tingsrätten eller magistraten registreras i befolkningsdatasystemet enligt en anmälan från vigselförrättaren.

En vigsel som förrättas under tjänstetid på magistraten är avgiftsfri

Gör så här

  • Hindersprövning ska göras före vigseln.
  • Bok tid för vigseln elektroniskt.
  • Om du vill ordna en vigsel utanför tjänstetid, ta kontakt via [email protected]
  • Hinderslöshetsintyget ska tas med till vigseln. Om ni har bett om att få hinderslöshetsintyget hemskickat, ska ni ta med det till vigseltillfället.
  • Före vigseln måste ni bestyrka er identitet med ett giltigt identitetsbevis.
  • Två minst 15 år gamla vittnen ska vara med vid vigseln. Ni ska själva ordna med vittnena. Om ni vill att ämbetsverkets personal fungerar som vittnen, kontakta ämbetsverket och kom överens om detta på förhand.

Pris

En vigsel som förrättas på tjänsteplatsen under tjänstetid (vardagar kl 9.00-16.15)  är avgiftsfri.

Vigsel som förrättas utanför tjänstetid 250 euro. Vigsel som förrättas utanför tjänsteplats på tjänstetid 150 euro. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen.

 

Länkar till lagar som berör ärendet

Äktenskapslagen

Äktenskapsförordningen

 

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–15

Telefonnummer 0295 536 244

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Finlands invånarantal 5 544 385