Vigsel 

Vigsel kan vara kyrklig eller borgerlig vigsel. Kyrkliga vigslar förrättas av evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan samt av registrerade religionssamfund som har rätt till det. Borgerliga vigslar förrättas av oss och av tingsrätten. 

Vi kan viga er i myndighetens lokaler under tjänstetid eller på den plats ni önskar utanför tjänstetid. 

Vi viger makar av samma eller olika kön till äktenskap på vårt serviceställe, dvs. magistraten, enligt vigselformuläret i äktenskapsförordningen. Vigselförrättaren är häradsskrivare eller notarius publicus.  

Båda makarna ska vara personligen närvarande vid vigselförrättningen. 

Dessutom ska minst två vittnen som fyllt 15 år vara närvarande vid vigseln. Vittnena kan vara nära släktingar. Läs mer om vigsellokalerna på respektive ort.  

Vi kan viga er på valfri festplats utanför tjänstetid. En sådan vigsel kostar 250 euro + vigselförrättarens resekostnader. Föreslå en lämplig tid och plats genom att skicka ett meddelande till oss på adressen [email protected]

Registrering av vigsel och efternamn i befolkningsdatasystemet 

Vi registrerar äktenskap som ingåtts hos oss, i tingsrätten och i registrerade religionssamfund samt ändringar i efternamn i befolkningsdatasystemet på basis av vigselförrättarens anmälan. Däremot registrerar vigselförrättarna inom den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan själva äktenskapet och ändringarna i efternamn i befolkningsdatasystemet. Ni kan alltså fråga församlingen direkt om registreringen om ni vigts i kyrkan. 

Gör så här 

1. Begär hindersprövning före vigseln. Intyget gäller 4 månader från dagen för utfärdandet.

Kontrollera att intyget gäller fram till vigseln och att era efternamn efter vigseln har antecknats korrekt i intyget.  

2. Boka en tid för vigseln.  

Elektronisk tidsbokning

Ni kan boka en vigsel under tjänstetid via den elektroniska tidsbokningen inom högst sex månader. Ni kan också boka tid per telefon eller e-post.  

På våra serviceställen ordnas inte vigslar varje dag, utan vigslarna är koncentrerade till vissa dagar. Information om serviceställenas vigseldagar och -lokaler hittar du på vår webbplats.

Om ni vill ha vigsel utanför tjänstetid, skicka oss nedanstående blankett eller en fritt formulerad begäran per e-post till adressen [email protected]

Förfrågan om vigseltid 

3. Kom personligen till vigselceremonin. 

Kom ihåg att ta med  

  • era giltiga identitetsbevis 
  • intyg över hindersprövning när prövningen har gjorts av församlingen 
  • två vittnen som är minst 15 år gamla. 

Pris 

En vigsel som förrättas under tjänstetid (vardagar kl. 9.00–16.15) på vårt serviceställe är avgiftsfri. 

Vigsel utanför tjänstetid kostar 250 €. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen. 

Under tjänstetid kostar vigsel någon annanstans än på vårt serviceställe 150 €. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen. Observera att det på största delen av serviceställena inte är möjligt att ordna en vigselförrättare utanför ämbetsverket under tjänstetid. 

Lagar som berör ärendet

Äktenskapslagen

Äktenskapsförordningen

 

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 631 879