Tammerfors 

  • Adress och våning: Hatanpää riksväg 36 B, 33100 Tammerfors (OBS! ingång från B-trappan)  
  • Vigseldagar: Tisdag, torsdag och fredag 
  • Parkering: Avgiftsbelagd utomhusparkering, körning enligt "kunder"-vägledningen 
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Beläget på gatunivå 
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Vigselparet ska anlända via huvudingång B och anmäla sig vid Info-servicepunkten.
  • Antal gäster: 15 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Ägodelar kan lämnas i vigselrummet. Inget separat utrymme där man kan byta om.
  • Sittplatser i vigsellokalen: Cirka 8 sittplatser
  • Kundtoalett: I korridoren mitt emot vigsellokalen 
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej 

 

Tammerfors vigsellokal
•