Kartor

Tjänsten Kartor är en gemensam systemlösning för den offentliga förvaltningens kartor och geodata. Organisationer kan bädda in tjänsten Kartor på en egen intern eller extern webbplats och på så sätt skapa karttjänster till sina kunder. Det är också möjligt att koppla egna geodata och geodata som är tillgängliga via geodatainfrastrukturen till tjänsten.

I tjänsten Kartor skapar du kartor som du kan bädda in på en egen webbplats och använda som kartkomponent i en e-tjänst.

Lantmäteriverket upprätthåller tjänsten och ser till att den och verktygen som används i tjänsten fungerar. Tjänsten Kartor kan också kopplas till kundorganisationens egna WMS-, WMTS- och WFS-gränssnitt.

Drifttagningen av tjänsten Kartor kräver ingen programmering. När du har beställt tjänsten tar du den i drift genom att skapa lämpliga kartor i tjänsten Kartor och därefter bädda in kartorna på organisationens webbsidor med HTML-kod.

Tack vare kartorna från tjänsten Kartor får slutanvändarna njuta av en visualiserad och enhetlig upplevelse när de uträttar sina ärenden. Slutanvändarna får dessutom tillgång till ett stort urval geodatamaterial som myndigheterna producerat. De kartor som tjänsten producerar och samtliga funktioner i kartorna kan också användas med mobila enheter.

Tjänsten Kartor är avsedd för organisationer inom den offentliga förvaltningen, dvs. statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt kommunala myndigheter. Aktörer inom den privata sektorn kan endast utnyttja tjänsten för lagstadgade uppgifter som har lagts ut på dem. Det är frivilligt att använda tjänsten.

Gör så här

Tjänsten Kartor tas i drift i samarbete med Lantmäteriverket. Du ansöker om tillstånd att använda tjänsten hos Lantmäteriverket och loggar sedan in i tjänsten på webben. Bekanta dig med tjänsten och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget att använda tjänsten Kartor. Drifttagningen av tjänsten medför inga stora kostnader.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om organisationernas rätt att använda tjänsten Kartor finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

 

Finlands invånarantal 5 629 543