Meddelanden

Tjänsten Meddelanden är den offentliga förvaltningens gemensamma systemlösning för att skicka meddelanden. Organisationer kan koppla tjänsten till sina egna e-tjänster och därmed skicka organisationens meddelanden elektroniskt till sina kunder. Om organisationens kunder inte vill ta emot elektroniska meddelanden, skickar tjänsten meddelandena som traditionella brev.

Tjänsten Meddelanden är myndigheternas centraliserade system som levererar meddelanden till slutanvändaren på önskat sätt. Tjänsten erbjuder kundorganisationerna flera olika sätt att ansluta sig. Rätt mottagare identifieras med hjälp av personbeteckning eller FO-nummer. I tjänsten ingår också en utskrifts-, kuverterings- och postningstjänst för papperspost.

Tjänstens slutanvändare är alla medborgare och företag som tar emot myndighetsmeddelanden. Slutanvändaren ser tjänsten som en egen digital postlåda i Suomi.fi-webbtjänsten. Via den kan slutanvändaren också besvara myndighetsmeddelanden eller starta en ny meddelandetråd om kundorganisationen tillåter ömsesidig kommunikation.

Tjänsten Meddelanden är inte avsedd för kommunikation mellan myndigheter eller för kommunikation mellan företag och deras egna kunder, ifall det inte är fråga om lagstadgade skyldigheter.

Tjänsten Meddelanden förenklar och effektiviserar myndighetskommunikationen och uppmuntrar digital kommunikation. Kundorganisationerna behöver inte bygga upp egna meddelandelösningar och behöver inte föra register över slutanvändarnas samtycke till digital kommunikation.

I tjänsten Meddelanden skickas alltid meddelandena krypterat och för att kunna läsa dem krävs stark autentisering, vilket innebär att användningen av tjänsten är datasäker.

Slutanvändaren får en notifikation via e-post eller mobilapplikationen om att det har kommit ett digitalt meddelade till den digitala postlådan. Meddelandena sparas i tjänsten i flera år, så det finns inte längre något behov av pappersarkiv.

Till tjänstens övriga egenskaper hör bland annat bevislig delgivning, dvs. ett elektroniskt mottagningsbevis.

Gör så här

Drifttagningen av tjänsten Meddelanden sker i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Börja drifttagningen genom att fylla i anslutningsanmälan och inleda planeringen av drifttagningen med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bekanta dig med tjänsten Meddelanden och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen:

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

 

Pris

Det kostar inget att ansluta sig till och använda tjänsten Meddelanden. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som drifttagningen av tjänsten medför. Kostnader kan uppstå till exempel vid den tekniska integrationen, ändringar i gränssnittet, arbetet med att göra upp anvisningar för e-tjänsten och administrationen av drifttagningsprojektet.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om organisationernas skyldighet att använda tjänsten Meddelanden finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

 

Finlands invånarantal 5 627 124