Bevarande av finskt medborgarskap 

Om du är medborgare i både Finland och en annan stat kan du automatiskt förlora ditt finska medborgarskap då du fyller 22 år. Du förlorar dock inte ditt finska medborgarskap om du har tillräcklig anknytning till Finland.  

Om du misstänker att du kan förlora ditt finska medborgarskap ska du kontakta Finlands beskickning eller oss. Vi kan inte lämna ut personuppgifter per e-post. Du ser ditt medborgarskap och andra personuppgifter genom att kontrollera dina egna uppgifter.  

Om du också har medborgarskap i ett annat land ska du meddela oss om detta enligt anvisningarna på sidan för registrering av medborgarskap.

Vad är tillräcklig anknytning till Finland? 

Du har tillräcklig anknytning till Finland om någon av följande punkter uppfylls: 

 • Du är född i Finland och har en hemkommun i Finland när du fyller 22 år.  
 • Du har bott i Finland eller något annat nordiskt land (Island, Norge, Sverige och Danmark) sammanlagt sju år innan du fyller 22 år.  
 • Du har som 18–21-åring fått eller ansökt om ett finskt pass eller identitetskort. 
 • Du har som 18–21-åring fått finskt medborgarskap. 
 • Du utför eller har som 18–21-åring fullgjort bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor.  
 • Du meddelar som 18–21-åring oss eller en finsk beskickning att du vill behålla ditt finska medborgarskap. 

Du kan göra en anmälan till oss när du har fyllt 18 men ännu inte 22 år. Anmälan kommer för sent om vi tar emot den på din 22-årsdag.  

Gör så här 

 

Anmäl skriftligen till oss att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Det enklaste sättet att göra anmälan är via webblanketten.

 

Gör anmälan

 


Om du inte kan använda webblanketten kan du fylla i pappersblanketten vid en finsk beskickning eller skicka en fritt formulerad anmälan per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka anmälan till Statens ämbetsverk på Åland. 

Pris

Avgiftsfri

Lagar som berör ärendet

Medborgarskapslag

 

Se även 

Finska medborgare kan skicka handlingarna till en finsk beskickning eller alternativt posta dem till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND.

Om du skickar handlingarna till en beskickning tar beskickningen ut en avgift enligt sin prislista för denna tjänst. Handläggningen av handlingar som lämnats in via beskickningen är snabbare och säkrare än postningen.  

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands