Att göra en begäran om information

Om du vill få en viss handling eller del av en handling från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du göra en begäran om information.

Om du vill ha information eller en handling relaterad till förmyndarskap eller intressebevakningsfullmakt, gör en begäran om information med hjälp av instruktionerna på våra olika sidor. Använd annars instruktionerna nedan.

Se här vilka uppgifter du kan få.

Gör så här

 1. Gör upp en fritt formulerad begäran om information som innehåller åtminstone följande uppgifter:
  • Dina kontaktuppgifter: hela namnet, adress, e-postadress, telefonnummer
   Om du vill ha offentlig information behöver du inte ange andra personuppgifter än leveransadressen. I andra begäranden behöver vi dina personuppgifter så att vi kan säkerställa att du har rätt att få den information du begär.
  • Innehåll i begäran om information: Fritt formulerad beskrivning av den information du vill ha
   Precisera din begäran så noggrant som möjligt. Detta underlättar och påskyndar behandlingen av begäran. Behandlingen av begäran om uppgifter kan försnabbas till exempel av följande uppgifter: Personens namn, personbeteckning, fastighetsbeteckning, ärendenummer, diarienummer eller annan motsvarande uppgift.
   Om möjligt, precisera vilken uppgiftsklass och/eller datalager din begäran gäller. 
  • Eventuella motiveringar
   Motivera din begäran om du ber om uppgifter på grundval av partsoffentligheten eller om du vill kontroller dina egna personuppgifter.
  • Önskat leveranssätt för svaret
   Du kan få svar på din begäran om information:
   • Som kopia eller utskrift
   • Som teknisk upptagning eller i annan elektronisk form
   • Muntligt
   • Till påseende eller för pålyssning i MDB:s lokaler
   • För kopiering i MDB:s lokaler
   Observera att vi inte alltid kan leverera svaret på det sätt du önskar.
 2. Skicka din begäran om information på något av följande sätt
  • Per e-post till adressen [email protected]
   Om ditt meddelande innehåller konfidentiell information, använd krypterade e-post
  • Per brev till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 123, 00530 Helsingfors
  • Du kan också hämta din begäran till ett serviceställe

Om de uppgifter du ber om kräver att du styrker din identitet kontaktar vi dig.

Behandlingstider

Uppgifter ur en offentlig handling ska lämnas ut så snart som möjligt, senast inom två veckor efter att myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fått begäran om uppgifter. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om behandlingen och avgörandet av ärendet av någon annan orsak kräver särskilda åtgärder, avgörs ärendet senast inom en månad efter att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fått begäran om uppgifter.

På begäran om kontroll av egna personuppgifter svarar vi inom en månad. Om det finns många begäranden eller om de är komplicerade, meddelar ämbetsverket i sitt svar att det behövs mer tid för att behandla dem. Om ämbetsverket meddelar att mer tid behövs, är tidsfristen tre månader efter din ursprungliga begäran.