Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

Den verksamhetsenhet som ansvarar för kommunens socialvård eller en verksamhetsenhet vid tingsrätten ska anmäla avtal gällande vårdnad om barn som enheten fastställt elektroniskt till befolkningsdatasystemet.

Till befolkningsdatasystemet skickas identifierande personuppgifter om föräldrar och barn, datum då vårdnadsbeslutet fattats och information om fastställandet av vårdnaden.

Via det avgiftsfria direktanvändargränssnittet HuoltoWeb kan man anmäla barnets vårdnadsuppgifter enkelt och snabbt direkt till befolkningsdatasystemet. För användning av HuoltoWeb krävs det ett anmälningstillstånd.

Anmälningstillstånd för den egna organisationen söks via e-tjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och därifrån söks också användarrättigheter för den egna organisationens ansvariga användare. Den ansvariga användaren ansöker om användarrättigheter för den egna organisationens övriga användare, till exempel barnatillsyningsmännen, via användaradministrationen.

I undantagsfall är det fortfarande möjligt att anmäla vårdnadsuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på papper, men genom att använda HuoltoWeb blir vårdnadsuppgifterna så snabbt som möjligt tillgängliga för olika aktörer som behöver dem. De anmälande organisationerna använder HuoltoWeb till dess att organisationernas egna system stödjer kraven i den nya lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, som träder i kraft den 1 december 2019.

Anmälan om ett barn som fötts utanför äktenskapet från befolkningsdatasystemet

Också anmälningar om barn som fötts utanför äktenskapet kan skickas till kommunens barnatillsyningsman elektroniskt. Anmälningar kan skickas elektroniskt också till de kommuner som ännu inte meddelar uppgifter om vårdnad elektroniskt.

Gör så här

Tillstånd att anmäla uppgifter via HuoltoWeb och rättigheter för organisationens ansvarige användare söks via e-tjänsten

eTjänster

Du kan också kontakta oss per krypterad epost. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Anmälan på papper i undantagsfall:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 1007, 28101 Björneborg

Mer information ilmoitusliikenne(at)dvv.fi.