Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

Den verksamhetsenhet som ansvarar för kommunens socialvård eller en verksamhetsenhet vid tingsrätten ska anmäla avtal gällande vårdnad om barn som enheten fastställt elektroniskt till befolkningsdatasystemet.

Till befolkningsdatasystemet skickas identifierande personuppgifter om föräldrar och barn, datum då vårdnadsbeslutet fattats och information om fastställandet av vårdnaden.

Från och med 2.11.2020 är det möjligt att anmäla noggrannare, kodade uppgifter, om vad som avtalats om barnets vårdnad. De nya kodade uppgifterna berättar på ett sätt som går att utnyttja digitalt, ifall uppgiftsfördelning gällande barnets vårdnad har gjorts eller om rätt att få uppgifter har givits åt föräldern som skiljts från vårdnaden eller åt en annan person.

Via det avgiftsfria direktanvändargränssnittet HuoltoWeb kan man anmäla barnets vårdnadsuppgifter enkelt och snabbt direkt till befolkningsdatasystemet. För användning av HuoltoWeb krävs det ett anmälningstillstånd.

Anmälningstillstånd för den egna organisationen söks via e-tjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och därifrån söks också användarrättigheter för den egna organisationens ansvariga användare. Den ansvariga användaren ansöker om användarrättigheter för den egna organisationens övriga användare, till exempel barnatillsyningsmännen, via användaradministrationen.

I undantagsfall är det fortfarande möjligt att anmäla vårdnadsuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på papper, men genom att använda HuoltoWeb blir vårdnadsuppgifterna så snabbt som möjligt tillgängliga för olika aktörer som behöver dem. HuoltoWeb kvarstår som ett alternativ för de kommuner som inte kan bygga upp de integrationer som krävs för elektronisk anmälan i sina system eller som vill bevara möjligheten att anmäla med HuoltoWeb vid sidan av sina egna system.

Anmälan om ett barn som fötts utanför äktenskapet från befolkningsdatasystemet

Också anmälningar om barn som fötts utanför äktenskapet kan skickas till kommunens barnatillsyningsman elektroniskt. Anmälningar kan skickas elektroniskt också till de kommuner som ännu inte meddelar uppgifter om vårdnad elektroniskt.

Gör så här

Tillstånd att anmäla uppgifter via HuoltoWeb och rättigheter för organisationens ansvarige användare söks via e-tjänsten

eTjänster

Du kan också kontakta oss per krypterad epost. Skicka meddelandet till foraldraskap(at)dvv.fi

Skicka krypterad e-post

Anmälan på papper i undantagsfall:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 1007, 28101 Björneborg

Användarstöd för HuoltoWeb kan fås via adressen: foraldraskap(at)dvv.fi. 

Instruktionerna för registrering av vårdnadsinformation finns här

Anvisningar till inlogging på tjänsten

Läs mer om inlogging på tjänsten

Länkar som beror ärendet

Ansvarsanvändarinstruktion för BDS-ajourhållning

Anvisningen skickas till ansvarsanvändaren i samband med att användarrättigheterna skapas, och anvisningen kan senare fås genom att skicka en begäran till kundsupport [email protected]

Denna anvisning är avsedd för den ansvariga användaren som ansvarar för användarrättigheter för HuoltoWeb. Användarhanteringen för BDS-ajourhållning sköts i administrationstjänsterna för VTJkysely. Den ansvariga användaren har rättigheter till administrationstjänsterna för VTJkysely, där den ansvariga användaren kan bläddra bland och redigera användaruppgifter för sin egen organisation, göra nya användarförslag och förslag till ändring av användarroller, uppdatera användaruppgifter och avsluta användarrättigheter.

 

Finlands invånarantal 5 631 644