Levnadsintyg

Med ett levnadsintyg kan du intyga dina basuppgifter och att du är vid liv när intyget tages. Intyg behövs till exempel för bouppteckning om du är arvinge till den avlidne eller testamentstagare. Du behöver ett levnadsintyg om dig själv för bouppteckningen endast om uppgiften om att du lever inte framgår av släktutredningen.

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg till dig själv eller en annan person för ett godtagbart ändamål. Observera att du via självbetjäningen endast kan beställa ett intyg till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.  

Beställ via självbetjäningen

Följande uppgifter anges i intyget när du beställer ett standardintyg via självbetjäningen. Ett standardintyg innebär att intyget alltid innehåller samma uppgifter och valfria uppgifter: 

 • Uppgift om att personen lever eller att det inte kan bekräftas
 • Namn
 • Födelsedatum (eller personbeteckning)
 • Hemkommun
 • Stadigvarande adress

Dessutom kan du lägga till tidigare namn på intyget. I intyget antecknas också om personen har en intressebevakare eller en intressebevakningsfullmakt. 
Om du behöver annan information, beställ intyget per e-post eller telefon.

 

 

Självbetjäning

Intyg som beställts och inlämnats via självbetjäningen är förmånligare och du får intyget snabbt. Prisuppgifterna finns i slutet av sidan.

 • Du kan beställa levnadsintyg via självbetjäningen om du är stadigvarande bosatt i Finland. För beställningen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Intyget betalas som nätbetalning. 
 • Ett intyg som beställts från självbetjäningen för användning i hemlandet är förmånligare och du erhåller det genast elektroniskt.
  • Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller
  • det skickas till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden. 
 • Om du behöver ett intyg till en utländsk myndighet skickas intyget per post. Din beställning hanteras inom 2-5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.
 • Om du är stadigvarande bosatt utomlands kan du inte beställa levnadsintyg. Du kan då vända dig till Finlands ambassad. Om du råkar befinna dig i Finland kan du boka tid till notarius publicus på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Alternativt kan du ta reda på om det är möjligt för dig att få ett levnadsintyg från myndigheterna i ditt hemland.

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220 eller besöka vårt serviceställe

Handläggningstid

 • 1 vecka (+ postgången)
 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.

Pris

Självbetjäning 
Du betalar intyget i samband med beställningen.

• Elektroniskt intyg via självbetjäning 12 € / dokument
• Intyg per post via självbetjäning 20 € / dokument
• Intyg och EU:s flerspråkiga standardblankett per post via självbetjäning 34 € / dokument
• Intyg och Apostille-intyg per post via självbetjäning 56 € / dokument

E-post, telefonsamtal och besök 
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket.

• Intyg 23 € / dokument
• Släktutredning 35 € / dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 70 € / dokument
• Manuellt uppgjort intyg 70 € / dokument
• EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas intyget 14 € / dokument
• Apostille-intyg 36 € / dokument

Leverans av intyg

Självbetjäning:

När du beställer intyg från självbetjäningen för en finländsk aktör skickas det som ett elektroniskt PDF-dokument. Du kan ladda ner intyget från självbetjäningens flik Egna intyg direkt efter betalningen. Intyget kan laddas ner från självbetjäningen i 24 timmar.

Intyget skickas också till dina Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk före beställningen.

Dokumentet undertecknas inte och det går inte att senare lägga till en översättningsblankett eller ett Apostille-intyg.

Intyg som beställts från självbetjäningen skickas inte per post eller krypterad e-post.

 

När du beställer intyg från självbetjäningen för en utländsk aktör skickas det per post till din hemadress. Intyget har då stämpel och underskrift. Beroende på användningsområdet kan du dessutom beställa en EU-översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Din beställning behandlas inom 2–5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.

Om du vill kan vi också skicka det skannade intyget antingen till Suomi.fi-meddelanden eller per krypterad e-post. Den skannade kopian har stämpel och underskrift.

Om du bor utomlands får du de övriga intygen som ett elektroniskt PDF-dokument eller som post till din hemadress, beroende på om du behöver intyget för en finländsk aktör eller till utlandet.

 

Beställningen har gjorts per e-post, telefon eller med en webblankett:

Intyget skickas till dina Suomi.fi-meddelanden, som krypterad e-post till din e-postadress eller per post. Du kan själv välja leveranssätt när du gör beställningen.

Kontakta oss

Telefon

Telefonnummer 0295 537 340

Servicetider:

 • mån-fre 9-15

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • Intyg ur befolkningsdatasystemet
 • hemvistintyg
 • födelseintyg
 • levnadsintyg
 • äktenskapsintyg
 • civilståndsintyg
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 

Finlands invånarantal 5 629 334