Levnadsintyg

Med ett levnadsintyg kan du intyga dina basuppgifter och att du är vid liv när intyget tages. Intyg behövs till exempel för bouppteckning om du är arvinge till den avlidne eller testamentstagare. 

Beställ via självbetjäningen

Följande uppgifter anges i intyget när du beställer ett standardintyg via självbetjäningen. Ett standardintyg innebär att intyget alltid innehåller samma uppgifter och valfria uppgifter: 

 • Uppgift om att personen lever eller att det inte kan bekräftas
 • Namn
 • Födelsedatum (eller personbeteckning)
 • Hemkommun
 • Stadigvarande adress

Dessutom kan du lägga till tidigare namn på intyget. I intyget antecknas också om personen har en intressebevakare eller en intressebevakningsfullmakt. 
Om du behöver annan information, beställ intyget per e-post, telefon eller blankett.

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg till dig själv eller en annan person för ett godtagbart ändamål. Observera att du via självbetjäningen endast kan beställa ett intyg till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.  

Intyg som beställts och inlämnats via självbetjäningen är förmånligare och du får intyget snabbt. Prisuppgifterna finns i slutet av sidan.

Självbetjäning

Du kan beställa levnadsintyg via självbetjäningen om du är stadigvarande bosatt i Finland. För beställningen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Intyget betalas som nätbetalning. 

Ett intyg som beställts från självbetjäningen för användning i hemlandet är förmånligare och du erhåller det genast elektroniskt.

 • Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller
 • det skickas till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden. 

Om du behöver ett intyg till en utländsk myndighet skickas intyget per post. Din beställning hanteras inom 2-5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.

Om du är stadigvarande bosatt utomlands kan du inte beställa levnadsintyg. Du kan då vända dig till Finlands ambassad. Om du råkar befinna dig i Finland kan du boka tid till notarius publicus på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220 eller besöka vårt serviceställe

Handläggningstid

 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.
 • För beställningar som skickats via e-post och via blanketten  Lomake.fi, 1 vecka.
 • Handläggningstiden för ett intyg för utländskt bruk beställt via självbetjäningen, som skickas per post, är 1 vecka + postgången.

Pris

Självbetjäning 
Du betalar intyget i samband med beställningen. 

•    Elektroniskt intyg via självbetjäning, 10 €/dokument
•    Intyg per post via självbetjäning, 16 €/dokument
•    Intyg och EU:s flerspråkiga standardblankett per post via självbetjäning, 28 €/person
•    Intyg och Apostille-intyg per post via självbetjäning, 46 €/person

Lomake.fi, e-post, telefonsamtal och besök 
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket. 

•    Utdrag/intyg 20 €/dokument
•    Släktutredning 30 €/dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 65 €/dokument
•    Manuellt uppgjort utdrag/intyg 65 €/dokument
•    EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas utdraget/intyget 12 €/dokument
•    Apostille-intyg 30 €/dokument

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 537 340

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • levnadsintyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen