Raseborg

  • Adress och våning: Formansallén 4, 10600 Ekenäs
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: Avgiftsfri parkering på tingsrättens gård
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt via huvudingången
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Cirka 5–10 min. före vigseln
  • Antal gäster: 20 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Liten toalett för omklädning. Ägodelar förvaras i personalens lokaler. 
  • Sittplatser i vigsellokalen: Cirka 8 sittplatser
  • Kundtoalett: I hallen framför vigsellokalen
  • Vittnen från ämbetsverket: Ja