Vigselrättsregistret

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett vigselrättsregister över vigselrätter som getts med stöd av lagen om vigselrätt och äktenskapslagen.

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret. Utdrag kan ges till en person som har ett godtagbart skäl att begära uppgifter ur vigselrättsregistret.

  • Dina uppgifter kan finnas i registret om du har beviljats en vigselrätt enligt lagen om vigselrätt.

Finlands invånarantal 5 635 667