Dataskyddsbeskrivning för vigselrättsregistret

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett vigselrättsregister över vigselrätter som getts med stöd av lagen om vigselrätt och äktenskapslagen.

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret. Utdrag kan ges till en person som har ett godtagbart skäl att begära uppgifter ur vigselrättsregistret.