Hyvinge

  • Adress och våning: Urakankatu 1 B, Hyvinge 
  • Vigseldagar: Måndag och fredag
  • Parkering: På gården finns några avgiftsfria parkeringsplatser, mitt emot K-Supermarket som ligger nära ämbetshuset finns fler parkeringsplatser (sandplan)
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Mottagning i vigsellokalerna, cirka 5 minuter före vigseln
  • Antal gäster: 15 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Kläder kan bytas på toaletten, inga låsbara förvaringsutrymmen
  • Sittplatser i vigsellokalen: 7 sittplatser
  • Kundtoalett: I samma lokal