Digistöd

De offentliga tjänsterna digitaliseras och alla klarar inte av att använda tjänsterna digitalt. Det finns digitalt stöd att få för dem som behöver. Med digitalt stöd avses handledning i användning av elektroniska tjänster och smarta enheter.

Digitalt stöd för medborgare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som nationell stödenhet för dem som ordnar digitalt stöd åt medborgare.

Läs mer om det digitala stödet för medborgare

Digitalt stöd för företagare och samfund

Hösten 2020 kartlades behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av digitalt stöd på riksnivå. Utifrån en helhetsbild skapas metoder för att stödja företag och samfund i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Läs mera om projektet Digitalt stöd för näringsidkare.

Mer information

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280 eller [email protected]

Planerare Mirva Gullman, 0295 535 229 eller [email protected]