Digitalt stöd

De offentliga tjänsterna digitaliseras och alla klarar inte av att använda tjänsterna digitalt. Det finns digitalt stöd att få för dem som behöver. Med digitalt stöd avses handledning i användning av elektroniska tjänster och smarta enheter.

Utvecklingen av medborgarnas digitala stöd är en permanent tjänst av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar det riksomfattande digitala stödet och koordinerar det digitala stödnätverkets verksamhet.  

Vad är digitalt stöd?

Digitalt stöd är stöd i användning av elektroniska tjänster och apparater med syfte att hjälpa kunder använda sina egna apparater och diverse tjänster självständigt och säkert. 

Det digitala stödet består av följande:

  • fjärrstöd: chatt-, telefon- och videostöd, kalla servicepunkter
  • närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd hem
  • utbildningar: nätutbildningar, medborgarinstitut, kurser 

Det digitala stödets innehåll kan variera från handledning i användning av elektroniska tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Det lönar sig för varje organisation att fastställa hurdant digitalt stöd den erbjuder. 

Konfunderande digitjänster ökar behovet av digistöd - Nya rekommendationer uppmuntrar till att satsa på kvalitet

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. De rekommendationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade idag uppmuntrar till att satsa på kvaliteten på företagens och sammanslutningarnas digitjänster och digistöd.

Rekommendationerna för digistöd

Bekanta dig med rekommendationerna för digistöd (pdf)

Mer information

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280, [email protected] 

Planerare Mirva Gullman, 0295 535 229, [email protected] 

Planerare Mika Lillman, 0295 535 437, [email protected]