Digistöd

De offentliga tjänsterna digitaliseras och alla klarar inte av att använda tjänsterna digitalt. Det finns digitalt stöd att få för dem som behöver. Med digitalt stöd avses handledning i användning av elektroniska tjänster och smarta enheter.

Befolkningsregistercentralen fungerar som nationell stödenhet för dem som ordnar digitalt stöd. Vårt mål är att

  • stöda regionala samordnare och följa upp hur målen förverkligas i projekt
  • erbjuda olika stödformer såsom anvisningar och utbildningar till aktörer som ordnar digitalt stöd
  • skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd   
  • stärka kännedomen om digitalt stöd och göra det lättare att hitta.

Digitalt stöd blir riksomfattande

Det digitala stödet har utvecklats aktivt från och med hösten 2018 genom pilotförsök i fem regioner. Tack vare statsunderstöd kan verksamheten nu utvidgas och bli riksomfattande. Man kunde ansöka för statsunderstöd 20.8–15.10.2019. Statsunderstöd riktar sig till landskapsförbunden och Ålands landskapsregering. De fungerar i fortsättningen som regionala samordnare för digitalt stöd.

De regionala samordnarna fungerar i nära samarbete med varandra samt med Befolkningsregistercentralen och finansministeriets team för digitalt stöd. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd grundar sig på finansministeriets AUTA-projekt (2016–2017).

Vad är digistöd?

Digitalt stöd är stöd i användning av elektroniska tjänster och apparater med syfte att hjälpa kunder använda sina egna apparater och diverse tjänster självständigt och säkert.

Olika former av digitalt stöd är

  • fjärrstöd: chatt-, telefon- och videostöd, kalla servicepunkter
  • närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd i hemmet
  • utbildningar: nätutbildningar, medborgarinstitut, kurser.

Det digitala stödets innehåll kan variera från handledning i användning av elektroniska tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Det lönar sig för varje organisation att fastställa hurdant digitalt stöd den erbjuder.

Mer information

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280 eller [email protected]