Digitalt stöd

De offentliga tjänsterna digitaliseras och alla klarar inte av att använda tjänsterna digitalt. Det finns digitalt stöd att få för dem som behöver. Med digitalt stöd avses handledning i användning av elektroniska tjänster och smarta enheter. 

Digitalt stöd till medborgarna 

Utvecklingen av medborgarnas digitala stöd är en permanent tjänst av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar det riksomfattande digitala stödet och koordinerar det digitala stödnätverkets verksamhet.  

Läs mer om digistödet

Digitalt stöd för företag och samfund 

Dessutom kartlade Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hösten 2020 företagarnas och sammanslutningarnas behov av digitalt stöd och det nationella utbudet av digitalt stöd. Kartläggningen genomfördes i samarbete med företag, samfund och andra intressegrupper, utan att bortse från redan gjorda kartläggningar. Utifrån en helhetsbild skapas metoder för att stödja företag och samfund i ett allt mer digitaliserat samhälle. 

Läs mer om digitalt stöd för företag och samfund

Vad är digitalt stöd?

Digitalt stöd är stöd i användning av elektroniska tjänster och apparater med syfte att hjälpa kunder använda sina egna apparater och diverse tjänster självständigt och säkert. 

Det digitala stödet består av följande:

  • fjärrstöd: chatt-, telefon- och videostöd, kalla servicepunkter
  • närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd hem
  • utbildningar: nätutbildningar, medborgarinstitut, kurser 

Det digitala stödets innehåll kan variera från handledning i användning av elektroniska tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Det lönar sig för varje organisation att fastställa hurdant digitalt stöd den erbjuder. 

Mer information

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280, [email protected] 

Planerare Mirva Gullman, 0295 535 229, [email protected] 

Planerare Mika Lillman, 0295 535 437, [email protected]