Hyppää sisältöön

Koulutukset ja tallenteet

Olemme koonneet tälle sivulle kaikki digitukijalle suunnatut verkkokoulutukset ja webinaaritallenteet. Katso myös tulevat webinaarit ja tilaisuudet sekä digituen oppi- ja tukimateriaalit.

Tutustu koulutuksiimme!

Olemme tuottaneet yhdessä digitukijoiden kanssa koulutuksia, joiden tavoitteena on innostaa oppimaan lisää digituesta. Koulutuksissa saat tietoa muun muassa siitä, miten digitukea annetaan ja miten sitä järjestetään.

Verkkokoulutukset ovat avoimia kaikille ja voit opiskella niitä juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Verkkokoulutuksien lisäksi omaa osaamistaan voi päivittää osallistumalla kuukausittain järjestettäviin webinaareihin tai katsomalla webinaaritallenteita. 

Verkkokoulutukset

Taitoja tuen antajalle -verkkokoulutus

Tässä koulutuksessa saat vinkkejä ihmisten kohtaamiseen, ohjaamiseen, verkostoitumiseen ja omien taitojen kehittämiseen. Olitpa sitten konkari tai aloittelija – tämä koulutus on juuri sinulle!

Tässä koulutuksessa opit

  • mikä on tehtäväsi ja roolisi digitukijana
  • digituesta jatkuvana oppimisena
  • toimimaan jatkuvassa muutoksessa

​​​​Aloita Taitoja tuen antajalle -koulutus

Koulutuksen kesto: 30-60 min. Koulutus järjestetään eOppiva-palvelussa.

Vinkkejä kuntien digituen organisointiin -verkkokoulutus

Kunnissa järjestetään digitukea sekä osana työtehtäviä että erillisenä palveluna. Tukea digitaitojen kehittämiseen tarvitsevat kunnan asukkaat, paikalliset yritykset ja yhteisöt, kunnan omat työntekijät ja luottamushenkilöt. Samanaikaisesti suuri osa myös antaa digitukea.

Tässä koulutuksessa saat tietoa siitä, miksi digitalisaatiota ja digitukea kannattaa kehittää sekä vinkkejä, miten digitukea voi omassa kunnassa järjestää.

Tässä koulutuksessa opit ymmärtämään:

  • digitalisaation merkityksen osana kunnan ja kuntalaisten arkea
  • miksi suuri osa kunnan työntekijöistä antaa ja samanaikaisesti tarvitsee digitukea
  • miksi digitukea täytyy koordinoida
  • erilaisia tapoja järjestää digitukea

Aloita Vinkkejä kuntien digituen organisointiin -koulutus

Koulutuksen kesto: 30-60 min. Koulutus järjestetään eOppiva-palvelussa.


Webinaaritallenteet tuoreimmasta vanhimpaan


Uusimmat webinaaritallenteemme

Julkaisemme webinaarimme osoitteessa mediaserver.fi/digituki suomeksi ja ruotsiksi tekstitettyinä.


Digituen valtakunnallinen webinaari: Digituen löydettävyyden kipupisteet ja ratkaisut (23.3.2023)

Miten saamme ohjattua digituen tarvitsijat tuen pariin? Miten parannamme digituen tunnettuutta? Olemme kartoittaneet yhdessä digituen toimijaverkoston kanssa digituen löydettävyyden haasteita ja ratkaisuja. Julkaisimme digituen löydettävyyskartoituksen tulokset webinaarissamme. Tuloksia ja löydettävyyden suosituksia esittilivät Digi- ja väestötietoviraston Digituen tiimistä Henriikka Eloluoto ja Katri Koskinen (CGI). Tilaisuuden juontaa Minna Piirainen.

Webinaarin kesto: 1h 49 min

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen kehittäjille.

Katso tallenne


Faktat esiin! Informaatiolukutaito digituessa -webinaari (9.2.2023)

Miten tunnistetaan vaikutusyritykset netin eri alustoilla? Entä mistä tunnistaa oikean tiedon ja kuinka digituella voi vahvistaa informaatiolukutaitoa? Aiheeseen meidät johdattaa Minna Aslama Horowitz Helsingin yliopistosta. Webinaari on osa Mediataitoviikkoa ja sisältö liittyy Faktabaarin julkaisemaan Digitaalisen informaatiolukutaidon oppaaseen Faktabaari.

Webinaarin kesto: 23min 59s

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille.

Katso tallenne


Vuosiwebinaari: Digitaitoraportti 2022 (2.12.2022)

Tilaisuudessa tarkastellaan sitä, millainen on suomalaisten digitaitojen tila vuonna 2022 ja mitä digitaitojen kasvattaminen edellyttää. Puhumme myös digirohkeudesta – itseluottamuksesta digitaalisessa arjessa ja sen vahvistamisesta.

Webinaarin kesto: 1h 5min

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen kehittäjille ja digituen antajille.

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle-webinaari: Nuorten digiosaamisen tukeminen (24.11.2022)

Tilaisuudessa kuullaan millaista osaamista nuorten parissa toimivat digitukijat tarvitsevat sekä tutustutaan nuorille suunnattuun Zekki-palveluun ja pohditaan miten sitä voisi hyödyntää omassa työssä.

Webinaarin kesto: 31min 36s

Kenelle: Webinaari on suunnattu nuoria kohtaaville digitukijoille.

Katso tallenne


Digituen valtakunnallinen verkostotapahtuma: Toimiva digitaalinen arki nuorille 18.11.2022

Nuoremmat sukupolvet kasvavat ympäristössä, jossa digitaalisuus on luonnollinen osa arkea, niin viihteen ja sosiaalisuuden kuin asioiden hoitamisenkin suhteen. Digitaaliseen arkeen liittyy kuitenkin asioita, joissa myös nuoret tarvitsevat tukea. Minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio antaa nuorten hyvinvoinnin tukemiseen? Entä mitä eriarvoistavia tekijöitä nuorten digiarkeen liittyy, miten voimme tukea nuoria näissä tilanteissa? Tilaisuudessa kuulemme ja keskustelemme näkökulmista nuorten digiarjen tukemiseen. Pääpuheenvuoron esittää Dequal -tutkimushankkeen Sari Tuuva-Hongisto, minkä lisäksi ohjelmassa syvennytään nuorten digiarjen kannalta tärkeisiin osatekijöihin, kuten verkkohäirintään.

Webinaarin kesto: 1h 58min

Kenelle: Webinaari on suunnattu nuorten kanssa toimiville tahoille sekä nuoria kohtaaville digitukijoille ja sen kehittäjille.

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Digiturvavinkkejä digitukijoille (27.10.2022)

Mitä digitukijan kannattaisi tietää digiturvasta? Entä miten voi huolehtia siitä, että saa ajankohtaista tietoa digiturvaan liittyvistä asioista? Tässä tilaisuudessa Digi- ja väestötietoviraston digiturvan asiantuntijat jakavat ajankohtaista digiturvatietoa sekä tärkeimpiä digiturvavinkkejä, joita digituen antajat voivat hyödyntää omassa työssään.

Webinaarin kesto: 32 min 45 sek

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille.

Palaute: Kiinnostavuus 4,5/5 | Hyödyllisyys 4,4/5 | Tapahtumajärjestelyt 4,5/5

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Toisen puolesta asiointi - miten hyödynnät Suomi.fi-valtuuksia? (22.9.2022)

Mitä tarkoittaa puolesta asiointi ja miten se käytännössä toteutetaan? Entä mitä tarkoittavat Suomi.fi-valtuudet ja miten niitä voidaan puolesta asioinnissa hyödyntää?

Tässä tilaisuudessa Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat kertovat, mistä puolesta asioinnissa ja valtuuksissa on kyse. Tilaisuudessa keskitytään erityisesti tilanteisiin, joissa ihmiset eivät itse voi kirjautua sähköisiin palveluihin ja tarvitsevat virkailijan apua valtuuksien antamiseen.

Webinaarin kesto: 28min 50 sek

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille.

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Digituen löydettävyys ja palvelutietovarannon mahdollisuudet (25.8.2022)

Webinaarissa kuullaan kunnan ja järjestön edustajien kertomina käytännön esimerkkejä miten digituesta viestimisessä on hyödynnetty palvelutietovarantoa. Osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja vaihtamaan omia kokemuksiaan hyvistä käytännöistä koskien digituen löydettävyyttä.

Webinaarin kesto: 31 min 05 sek

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille ja kehittäjille.

Katso tallenne


Digituen verkostotapahtuma: Soteammattilainen digitaitojen edistäjänä (9.6.2022)

Soteammattilaisten digiosaaminen on ratkaisevassa asemassa osallisuuden tukemisessa, mutta miten varmistamme riittävän digiosaamisen työntekijöille?

Tilaisuudessa kuulemme millaista digitukea soteammattilaiset kokevat tarvitsevansa ja mistä he sitä  saavat. Tilaisuudessa esitellään hyviä käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä soteammattilaisten digitaitojen kehittämisestä. Kuulemme miten Pohjois-Karjalassa toimivan Siun soten digimentoreiden ja Pohjois-Pohjanmaalla, Oulunkaaren kuntayhtymässä toimivien digituutoreiden verkostot on perustettu, miten ne toimivat ja millä tavoin tukevat soteammattilaisten digiosaamista.

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti sote-ammattilaisille, mutta mukaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Webinaarin kesto: 1 h 54 min 

Kenelle: Webinaari on suunnattu ensisijaisesti sote-toimialalla työskenteleville digituen antajille ja kehittäjille ja sote-ammattilaisille.

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Vahva tunnistautuminen nyt ja jatkossa (28.4.2022) 

Miten vahva tunnistautuminen toimii, ja miten digitukijan tulisi siihen suhtautua? Minkälaisia muutoksia on tulossa, ja miten digitukijat voivat valmistautua niihin? Tilaisuudessa tutustutaan erilaisiin tunnistautumistapoihin ja kuullaan DigiID:stä ja eurooppalaisesta digitaalisesta tunnistautumisesta.

Webinaarin kesto: 1 h 27 min

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille.

Katso tallenne


Digituen verkostotapahtuma: Kriittinen medialukutaito (14.4.2022)

Digituen verkostotapahtuman vieraana on toimittaja ja tietokirjalija Jessikka Aro. Tutustumme aamupäivän aikana Jessikka Aron johdolla informaatiovaikuttamiseen ja valeuutisiin kriittisen medialukutaidon ja osaamisen näkökulmista.

Webinaarin kesto: 1 h 50 min 

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen kehittäjille.

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Digituki kunnissa - erilaisia kuntia, erilaisia toimintatapoja (24.3.2022)

Kunnat ovat keskenään erilaisia niin kooltaan kuin organisoitumiseltaan. Yhtä kaikille sopivaa mallia digituen järjestämiseenkään ei ole. Mutta mitä kunnan digituki on - tai mitä se voisi olla?

Tilaisuudessa esittelemme, millaista osaamista ja ymmärrystä kunnat tarvitsevat digituen järjestämiseen, ja miten Digi- ja väestötietoviraston digituki vastaa näihin tarpeisiin. Kuulemme myös kolmen erilaisen kunnan esimerkit, miten heidän kunnassaan digituki on järjestetty.

Webinaarin kesto: 1 h 26 min

Kenelle: Webinaari on suunnattu ensisijaisesti kuntien digituen kehittäjille ja  digituen antajille.

Katso tallenne


Digituen verkostotapahtuma: Vinkkejä kunnan digituen kehittämiseen ja organisointiin (10.3.2022)

Kunnissa järjestetään digitukea monin tavoin; osana työntekijöiden työtehtäviä, erillisenä palveluna ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tukea digitaitojen kehittämiseen tarvitsevat kunnan asukkaat, paikalliset yritykset ja yhteisöt, kunnan omat työntekijät ja luottamushenkilöt. Samanaikaisesti suuri osa myös antaa digitukea.

Webinaarin kesto: 2 h 02 min

Kenelle: Webinaari on suunnattu kensisijaisesti kuntien digituen kehittäjille ja  digituen antajille.

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Digiprofiilit - erilaiset digin käyttäjät - erilaiset tuen tarpeet (24.2.2022)

Jokainen kulkee digimaailman polkuja omalla tyylillään. Jokaisella on omat vahvuutensa, piirteensä ja myös mahdollisuudet seuraaviin digiaskeliin. Digiprofiilitestin avulla voi arvioida omaa henkilökohtaista, yrityksen tai yhteisön digin käyttöä. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan mm. seuraavista aiheista.

Webinaarin kesto: 1 h 26 min 

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen kehittäjille ja antajille.

Katso tallenne


Digituen verkostotapahtuma: Digitaalinen hyvinvointi ja mediataidot (10.2.2022)

Miten digi- ja mediataidot tukevat hyvinvointia? Miten näitä voidaan edistää digituessa? Tilaisuudessa esitellään Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeen havaintoja digitaalisesta hyvinvoinnista. Luvassa myös Enter ry:n esimerkki ikäihmisten digihyvinvoinnin ja -taitojen vahvistamisesta seniorien pelitapahtuman muodossa sekä päivän teemoja ynnäävä paneelikeskustelu. Tilaisuus on järjestetty osana Mediataitoviikkoa.

Webinaarin kesto: 2 h 36 sek

Kenelle : Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille ja kehittäjille.

Katso tallenne


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Digiturvaa digitukijoille (27.1.2022)

Miksi digiturvallisuus on tärkeää? Mitä digitukijan pitäisi tietää digiturvallisuudesta? Miten digitukijat voivat edistää tuen saajien digiturvallisuutta? Asiasta kertovat johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku ja tietoturva-asiantuntija Juha Kirves Digi- ja väestötietovirastosta.

Webinaarin kesto: 1 h 28 min 

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille.

Katso tallenne


Digituen verkostotapahtuma: Selkeä ja saavutettava kieli (13.1.2022)

Mikä on selkeän ja saavutettavan kielen merkitys osana asiointikokemusta? Kielenhuoltajat Essi Lehtinen ja Jenni Viinikka (Kela) kertovat ymmärrettävän kielen merkityksestä ja antavat esimerkkejä, miten Kela on edistänyt sitä.

Webinaarin kesto: 1 h 40 min 51 sek

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen kehittäjille ja antajille.

Katso tallenne


Digituen vuosiwebinaari: Digituki 2022 (10.12.2021)

Miten yritysten ja yhteisöjen digitukea kehitetään vuonna 2022? Mikä on digituen valtakunnallisen verkoston rooli jatkossa? Miltä näyttää digituen kehittämisen teemat vuonna 2022? Julkaisemme tilaisuudessa myös suositukset yritysten ja yhteisöjen digituesta.

Webinaarin kesto: 2 h 30 min

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen kehittäjille ja digituen antajille.

Katso tallenne


Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 626 922