Laatutyökalut

Suomi.fi-laatutyökaluilla organisaatio voi arvioida ja seurata asiointipalvelujensa laatua ja käyttöä.

Laatutyökalut auttavat sähköisten asiointipalveluiden kehitystiimejä tunnistamaan oman digipalvelunsa vahvuudet ja heikkoudet sekä kehittämään palvelua entistä sujuvammaksi. Laatutyökalut ovat yhteismitallinen ratkaisu, jota kaikki toimijat voivat käyttää. Työkalut tarjoavat keinon verrata omaa palvelua muiden palveluihin ja parantavat tiedolla johtamista. 

Itsearviointi-työkalu

Itsearviointityökalu sisältää kansallisen kriteeristön, jonka avulla organisaatio voi arvioida digitaalisia asiointipalvelujaan.

Asiakaspalaute-työkalu

Asiakaspalautetyökalulla organisaatio voi pyytää asiakkaalta palautetta sähköisestä asiointipalvelusta heti asioinnin jälkeen.

Käyttöasteen mittaaminen -työkalu

Käyttöastetyökalu kertoo organisaation toiminnan tuloksellisuudesta ja antaa mahdollisuuden palveluiden mittarointiin ja kehittämiseen.

Käyttöönotto on helppoa ja työkalut maksuttomia

Suomi.fi-laatutyökalujen käyttö on organisaatioille maksutonta. Käyttöönotto edellyttää Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) käyttölupaa, koska Laatutyökalut liitetään osaksi Palvelutietovarantoon kuvattuja palveluita tai asiointikanavia. Organisaatiot, joilla on jo Palvelutietovarannon käyttölupa, eivät tarvitse Laatutyökalujen käyttöön erillistä käyttölupaa. Laatutyökalujen käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta, mutta jokainen organisaatio vastaa käyttöönoton mahdollisista kustannuksista.

Laatutyökalujen videoesittely

Jos upotettu video ei näy, voit katsoa sen videoportaalissa.

Tutustukaa palveluun

Tutustukaa Suomi.fi-laatutyökalujen julkinäkymässä julkisten asiointipalveluiden laatutietoihin ja Laatutyökaluja käyttävien organisaatioiden saamiin arvioihin.

Siirtykää Suomi.fi-laatutyökalut julkinäkymään

Toimikaa näin

Tutustukaa palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa. Kaiken Laatutyökaluihin käyttöön liittyvän ohjeistuksen löydätte Suomi.fi-palveluhallinnasta Tuki ja asiakaspalvelu -osiosta.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Laatutyökalujen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Uutiset