Hyppää sisältöön

Suomi.fi-laatutyökalut tekee kaikille näkyväksi julkisten asiointipalvelujen laadun

Julkaisuajankohta 1.9.2023 10.51
Tiedote

Suomi.fi-laatutyökaluilla julkisen hallinnon organisaatiot voivat arvioida ja seurata asiointipalvelujensa laatua ja käyttöä. Lisäksi Laatutyökalut tarjoaa näkymän tietoon, jota käyttäjäorganisaatioiden palvelujen laadusta kertyy. Laatutyökalujen julkinäkymä on kaikille avoin. Se tarjoaa keinon verrata omaa palvelua muiden palveluihin ja parantaa tiedolla johtamista. 

Laatutyökalujen julkinäkymä kehittyy asiakastarpeiden perusteella

Digi- ja väestötietovirasto toteutti syksyllä 2022 Laatutyökalujen julkinäkymän käyttäjätestauksia ja -haastatteluja, joiden perustella on uudistettu muun muassa etusivua ja laatutietojen hakutoimintoa. Sivuilla kävijä tietää nyt mistä sivustossa on kyse ja kuka palvelua tarjoaa. Laatutyökalujen julkinäkymälle on tämän kevään aikana tehty myös saavutettavuusarviointi ja saavutettavuutta on kehitetty.

Suomi.fi-laatutyökalujen julkinäkymän etusivu 

 


Laatutyökalujen julkinäkymän uudistunut etusivu nostaa esille tietoa, jota Laatutyökalujen avulla kerätään. Sektorikohtaiset näkymät esittävät palveluiden saamien asiakasarvioiden keskiarvot ja tyytyväisten käyttäjien osuudet valtionhallinnon ja kuntien palveluissa.

  Julkisen sektorin palveluiden saamat asiakasarviot Laatutyökalujen julkinäkymässä


Laatutyökalujen julkinäkymän hakutoiminnon uudistuksella on selkeytetty laatutietojen hakua palveluista ja organisaatioista. Uutena ominaisuutena on mahdollisuus selata organisaatiotyypin ja organisaation mukaan palveluita ja niiden saamia arvioita. Hakutoimintoon on lisätty myös mahdollisuus määritellä itse seurantajakso, jolta tietoja haluaa hakea. Myös hakutulosten taulukkonäkymä on entistä käyttäjäystävällisempi.

 Laatutyökalujen julkinäkymän uudistunut hakutoiminto


Jo aiemmin Laatutyökalujen julkinäkymässä on ollut mahdollista tarkastella yksittäisen palvelun saamia arvioita ja tuloksia. Vertailua on voinut tehdä yksittäisen palvelun kohdalla valittuun vertailuryhmään, mm. organisaatiotyypin tai kohderyhmän mukaan, johon tiedot saadaan Palvelutietovarannon kategoriatiedoista. Uusi ominaisuus on organisaatiokohtainen koontinäkymä, jossa on listaus valitun organisaation Laatutyökaluja käyttävistä palveluista. Sivulla näkyy kootusti näiden palveluiden asiakaspalautteiden keskiarvo, jakauma ja kehitys sekä tehtyjen itsearviointien saamat tulokset. 

Tämän lisäksi nyt on myös mahdollista vertailla yksittäisten palveluiden ja/tai organisaatioiden saamia arvioita ja tuloksia keskenään.

 

Laatutyökaluja käyttävien organisaatioiden määrän kasvaessa kasvaa myös Laatutyökalujen kautta saadun datan määrä. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kertyneen tiedon esittämiseen palvelu- ja organisaatiokohtaisesti sekä kansallisella tasolla ja lopulta tietoa siitä, miten digipalveluiden kehitys Suomessa on edennyt. 

Digi- ja väestötietovirasto kehittää Laatutyökaluja jatkuvasti yhdessä asiakkaidensa ja Laatutyökalujen käyttäjien kanssa ja kuuntelee herkällä korvalla heidän tarpeitaan ja toiveitaan. 
Laatutyökalujen julkinäkymään voi tutustua osoitteessa https://laatutyokalut.suomi.fi/public

Tutustu ja anna palautetta!

Suomi.fi-laatutyökalut

Suomi.fi-laatutyökalut auttavat sähköisten asiointipalveluiden kehitystiimejä tunnistamaan oman digipalvelunsa vahvuudet ja heikkoudet sekä kehittämään palvelua entistä sujuvammaksi. Laatutyökalut ovat yhteismitallinen ratkaisu, jota kaikki toimijat voivat käyttää. Laatutyökalut tarjoaa keinon verrata omaa palvelua muiden palveluihin ja parantaa tiedolla johtamista. 

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa Laatutyökalut maksutta organisaatioiden käyttöön. Lue lisää Laatutyökalujen käyttömahdollisuuksista ja käyttöönotosta Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

Haluatko pysyä ajan tasalla Suomi.fi-palveluiden kehityksestä? – Tilaa Suomi.fi-uutiskirje

Suomi.fi-uutiskirje on palveluiden kehittäjille suunnattu uutiskirje, joka kokoaa Suomi.fi-palveluiden tuoreet kuulumiset kuusi kertaa vuodessa. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle laatutyökalut