Hoppa till innehåll

Suomi.fi-kvalitetsverktygen gör kvaliteten på de offentliga e-tjänsterna synlig för alla

Utgivningsdatum 1.9.2023 10.51 | Publicerad på svenska 4.9.2023 kl. 10.17
Pressmeddelande

Med Suomi.fi-kvalitetsverktygen kan organisationerna inom offentlig förvaltning bedöma och följa upp kvaliteten på och användningen av sina e-tjänster. Dessutom synliggör Kvalitetsverktygen den information som samlas om kvaliteten på användarorganisationernas tjänster. Kvalitetsverktygens offentliga vy är öppen för alla. Den erbjuder ett sätt att jämföra den egna tjänsten med andras tjänster och bidrar till att förbättra ledning genom information. 

Kvalitetsverktygens offentliga vy utvecklas utifrån kundernas behov

Hösten 2022 genomförde Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata användartester och användarintervjuer om Kvalitetsverktygens offentliga vy. Utifrån dessa har bland annat ingångssidan och sökfunktionen för kvalitetsuppgifter förnyats. Besökaren vet nu vad webbplatsen handlar om och vem som erbjuder tjänsten. Under våren har man också gjort en tillgänglighetbedömning av Kvalitetsverktygens offentliga vy och utvecklat tillgängligheten.


Suomi.fi-kvalitetsverktygens ingångssida 


Den förnyade ingångssidan för Kvalitetsverktygens offentliga vy lyfter fram information som samlas in med hjälp av Kvalitetsverktygen. De sektorspecifika vyerna visar medelvärdena för de kundbedömningar som tjänsterna fått och andelen nöjda användare i statsförvaltningens och kommunernas tjänster.


Kundbedömningar om offentliga sektorns tjänster syns i Kvalitetsverktygens offentliga vy


Genom den förnyade sökfunktionen i kvalitetsverktygens offentliga vy har sökningen av kvalitetsuppgifter i tjänster och organisationer förtydligats. En ny egenskap är att användaren kan bläddra bland tjänster och bedömningar enligt organisationstyp och organisation. I sökfunktionen finns nu också möjligheten för användaren att själv ange den uppföljningsperiod för vilken man vill söka uppgifter. Tabellvyn för sökresultaten är också mer användarvänlig.


 

Förnyad sökfunktion i Kvalitetsverktygens offentliga vy


Redan tidigare har det varit möjligt att i Kvalitetsverktygens offentliga vy granska de bedömningar och resultat som en enskild tjänst fått. Användaren har kunnat göra en jämförelse med den valda jämförelsegruppen för en enskild tjänst, bl.a. enligt organisationstyp eller målgrupp. Jämförelsegruppens uppgifter fås från kategoriuppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret. Den nya egenskapen är en organisationsspecifik sammandragsvy med en förteckning över tjänster som använder den valda organisationens kvalitetsverktyg. På sidan finns en sammanställning av medeltalet, fördelningen och utvecklingen av kundresponsen för dessa tjänster samt självutvärderingsresultaten. 


Organisationsspecifik sammandragsvy i Kvalitetsverktygens offentliga vyDessutom är det nu också möjligt att jämföra bedömningar och resultat från enskilda tjänster och/eller organisationer sinsemellan.


 

 Jämförelse av e-tjänster och organisationer i Kvalitetsverktygens offentliga vyNyttan av den information som Kvalitetsverktygen erbjuder ökar när antalet användare ökar

När antalet organisationer som använder Kvalitetsverktygen ökar, ökar också mängden data som fås via dem. Detta erbjuder nya möjligheter att presentera den insamlade informationen enligt tjänst och organisation samt på nationell nivå. Man får också information om hur utvecklingen av digitala tjänster i Finland har framskridit. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar kontinuerligt Kvalitetsverktygen tillsammans med sina kunder och användarna  och är lyhörda för deras behov och önskemål. 
Du kan bekanta dig med Kvalitetsverktygens offentliga vy på adressen https://laatutyokalut.suomi.fi/public

Bekanta dig med tjänsten och ge respons!

Suomi.fi-kvalitetsverktyg

Suomi.fi-kvalitetsverktygen hjälper utvecklingsteam för e-tjänster att identifiera styrkorna och svagheterna i sina digitala tjänster och utveckla tjänsternas smidighet. Kvalitetsverktygen är en jämförande lösning som alla aktörer kan använda. Kvalitetsverktygen erbjuder ett sätt att jämföra den egna tjänsten med andras tjänster och bidrar till att förbättra ledning genom information. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller Kvalitetsverktygen avgiftsfritt för organisationer. Läs mer om Kvalitetsverktygens användningsmöjligheter och drifttagning på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle laatutyökalut