Så här ansöker du om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt

Fullmäktig: 

Ansök om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt först när din fullmaktsgivare inte längre kan sköta de ärenden som fullmakten gäller. 

Intressebevakningsfullmakten kan gälla

 • ekonomiska angelägenheter
 • ärenden som gäller personen, såsom vård och boende.

Observera: 

Skicka inte intressebevakningsfullmakten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för förvaring eller registrering. Fullmäktigen ansöker om fastställelse av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först när den måste tas i bruk. 

Det kan hända att fullmakten fastställs först tiotals år efter att den har gjorts. Ibland behöver fullmakten inte fastställas alls. 

Gör så här

Ansök om fastställelse av fullmakten först om fullmaktsgivaren inte längre kan sköta de ärenden som fullmakten gäller. 

1. Skaffa ett läkarutlåtande om att din fullmaktsgivare inte längre kan sköta sina ärenden. Var beredd på att visa intressebevakningsfullmakten för läkaren. På så sätt blir det klart för läkaren vilka saker hen borde ta ställning till och läkaren kan försäkra sig om att du som fullmäktig har rätt att få ett läkarutlåtande om fullmaktsgivaren.

2. Fyll i ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt. 

Ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt

3. Skicka följande handlingar per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1004, 00531 Helsingfors eller lämnar in dem till vilket serviceställe som helst:

 • ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt
 • läkarutlåtande
 • intressebevakningsfullmakt i original i pappersform (en kopia av fullmakten eller en fullmakt som skannats in och skickas som e-post räcker inte). Vi skickar tillbaka den ursprungliga intressebevakningsfullmakten åt dig.

Du kan också bifoga fullmaktsgivarens utlåtande till din ansökan om fullmaktsgivaren förstår sakens innebörd, och utlåtande av fullmaktsgivarens äkta maka eller make. Du behöver inte lämna in dessa, men att lämna in dem påskyndar behandlingen av ärendet. Om utlåtandena inte bifogas ber vi vid behov fullmaktsgivaren och dennes make eller maka om utlåtandena i samband med att ärendet behandlas.

4. Vi behandlar ansökningarna i regel i den ordning de inkommit och ber om tilläggsutredningar vid behov. Slutligen bedömer vi om fullmakten kan fastställas. 

5. Vi avgör ärendet. Beslutet får du per e-post, som Suomi.fi-meddelande eller post. Beslutet skickas också till fullmaktsgivaren om hen förstår sakens innebörd.

Efter att du erhållit beslutet om fastställelse kan du som fullmäktig börja sköta de uppgifter som intressebevakningsfullmakten omfattar. Läs mera om hur du sköter ditt uppdrag och t ex hur du ska lämna in egendomsförteckningen på sidan Så här sköter du uppdraget som intressebevakningsfullmäktig.

Andrahandsfullmäktig:

Du kan ansöka om fastställelse av fullmakt när  

 • den primära fullmäktigen inte tar emot uppdraget 
 • den primära fullmäktigen har avstått från uppdraget 
 • den primära fullmäktigen har blivit varaktigt förhindrad att sköta uppdraget som fullmäktig
 • den primära fullmäktigen har avlidit. 

Ansök om fastställelse med ansökningsblanketten. Till den ska bifogas fullmakten i original. Ett läkarutlåtande där man tar ställning till fullmaktsgivarens förmåga att sköta sina ärenden ska också bifogas, om fullmakten inte har fastställts för den primära fullmäktigen. 

Ersättare:

Du kan ansöka om fastställelse av fullmakt i följande situationer:  

 • En fullmakt har fastställts för en primär eller andrahandsfullmäktig. Fullmäktigen är dock jävig att sköta ett visst ärende. Då kan du ansöka om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt för att sköta detta ärende om du inte själv är jävig. Läs mer om jävighet på vår webbplats. 
 • En fullmakt har fastställts för en primär eller andrahandsfullmäktig. Fullmäktigen är dock tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag till exempel på grund av sjukdom.

Observera att fullmäktigens jäv eller annat förhinder måste vara känt redan när du ansöker om fastställelse av fullmakten. Du kan alltså inte på förhand ansöka om fastställelse av fullmakten. 

Ansök om fastställelse med ansökningsblanketten. Till den ska bifogas fullmakten i original.

Pris

Ett beslut om fastställande av intressebevakningsfullmakt kostar 130 euro.

Handläggningstid för fastställande av intressebevakningsfullmakt 

Den genomsnittliga handläggningstiden är 2–3 månader. I enskilda fall tar behandlingen av ärendet för närvarande längre tid. 

Du kan påskynda handläggningen av ditt ärende genom att skicka alla nödvändiga dokument på en gång. Bekanta dig med de bilagor som behövs på våra nätsidor.

Om du vill påskynda handläggningen av din ansökan ska du skicka en skriftlig begäran med motivering i ett skyddat e-postmeddelande. Välj adressen [email protected].

Fastställande av fullmakt

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Vår chattjänst är tillgänglig på dessa sidor på vardagar mellan 12 och 15.