E-tjänster för organisationskunder

Hanteringen av de mest centrala tillstånds- och avtalsprocesserna mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och dess organisationskunder skötas elektroniskt.

Bekanta dig med anvisningarna om e-tjänsten innan du börjar använda den.

E-tjänster

Via e-tjänsterna kan du bland annat

  • söka tillstånd för din organisation att använda BDS-förfrågan eller BDS-gränssnittet
  • söka tillstånd för din organisation att uppdatera register med uppgifter från befolkningsregistercentralen
  • söka tillstånd för din organisation att göra urval för vetenskaplig forskning eller myndighetsutövning
  • sluta ett avtal för att beställa certifikatkort eller beställa ett servercertifikat
  • kontrollera om det har fattats beslut om din ansökan eller be om mer information om öppna ansökningar eller något annat
  • använda andra tjänster inom ärendehantering.

Förutsättningar för att använda e-tjänsterna

  • Tjänsterna kräver registrering
  • Tjänsterna är avsedda för Befolkningsregistercentralens organisationskunder och medborgare kan inte använda tjänsten
  • I samband med registreringen ska användaren identifiera sig med en nätbankskod, ett mobilcertifikat eller annat identifieringsverktyg
  • En registrerad användare kan bjuda in andra användare i organisationen att ansluta till e-tjänstkontot och hantera användare som anslutit sig till kontot

Gör så här

För mer inforamation [email protected].

Länkar som beror ärendet

Servicebeskrivning

Användarvillkoren