E-tjänster för organisationskunder

Hanteringen av de mest centrala tillstånds- och avtalsprocesserna mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och dess organisationskunder skötas elektroniskt.

Bekanta dig med anvisningarna om e-tjänsten innan du börjar använda den.

E-tjänster

Via e-tjänsterna kan du bland annat

 • söka tillstånd för din organisation att använda webbläsarapplikationen VTJkysely eller BDS-förfrågningsgränssnittet
 • ansöka om användarrätt för ansvarig användare för VTJkysely 
 • söka tillstånd för din organisation att uppdatera register med uppgifter från befolkningsdatasystemet
 • söka tillstånd för din organisation att göra urval för vetenskaplig forskning eller myndighetsutövning
 • sluta ett avtal för att beställa certifikatkort eller beställa ett servicecertifikat
 • kontrollera om det har fattats beslut om din ansökan eller be om mer information om öppna ansökningar eller något annat
 • ansöka om tillstånd för organisationen att anmäla byggnadsuppgifter och användarrättighet för ansvarsanvändaren i BDS-ajourhållning
 • Bekanta dig med e-tjänstens anvisningar innan du tar i bruk tjänsten.

Förutsättningar för att använda e-tjänsterna

 • Tjänsterna kräver registrering.
 • Tjänsterna är avsedda för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas organisationskunder, medborgare kan inte använda tjänsten.
 • I samband med registreringen ska användaren identifiera sig med en nätbankskod, ett organisationskort, ett mobilcertifikat, ett identitetskort eller annat identifieringsverktyg.
 • Vi rekommenderar att alla som arbetar i samma organisation grundar bara ett e-tjänstkonto i e-tjänsten. Till samma e-tjänstkonto kan organisationen ansluta flera användare.

Gör så här

För mer inforamation [email protected].

Länkar som beror ärendet

Servicebeskrivning

Användarvillkoren

 

Finlands invånarantal 5 626 442