Flytt i Finland 

Gör flyttanmälan med anvisningarna på den här sidan när du i Finland flyttar 

  • permanent från en bostad till en annan 
  • tillfälligt till en annan adress för högst ett års tid och återvänder till samma stadigvarande adress.  

Med en anmälan kan du anmäla dina adressuppgifter både till befolkningsdatasystemet som vi upprätthåller och om du vill också till Postis adressdatasystem. 

Gör flyttanmälan tidigast en månad före flyttningsdagen eller senast en vecka efter flyttningen. När du gör anmälan i tid och enligt anvisningarna säkerställer du att dina uppgifter uppdateras i tid i befolkningsdatasystemet och att din post genast kommer till rätt adress. Obs! Handläggningstiden börjar från flyttningsdagen.

Utlänningars flytt

OBS. Om du är utländsk medborgare, anmäl din flytt enligt anvisningarna på sidan ”Utlänningars flytt till Finland, inom Finland och från Finland”.

Om du redan har gjort en flyttanmälan ska du inte göra en ny anmälan. Du kan följa uppdateringen av dina adressuppgifter genom att logga in i Suomi.fi-webbtjänsten på webbtjänsten Suomi.fi.

Gör så här:

Du kan göra flyttanmälan via vår och Postis gemensamma webbtjänst. Du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna identifiera dig.  

Gör flyttanmälan

Du kan också göra flyttanmälan på en pappersblankett som du får hos Posti eller på vårt serviceställe. Blanketten kan inte fyllas i elektroniskt eller skrivas ut. Returnera blanketten till Posti eller vårt serviceställe. När du på blanketten anmäler uppgifter även till Posti, måste du styrka din identitet. 

Du kan inte göra flyttanmälan per telefon. 

Du får ingen information om den ändrade adressen, utan du kan själv kontrollera din adress i befolkningsdatasystemet i tjänsten Kontrollera dina personuppgifter. 

 

Observera: 

  • Med samma anmälan kan du också anmäla de familjemedlemmar som flyttar med dig.  
  • Om endast den ena vårdnadshavaren flyttar från ett för alla gemensamt hem med minderåriga barn, är det bra om vårdnadshavarna kommer överens om boendearrangemangen för barnen innan flyttningsanmälan görs. När vårdnadshavarna lämnar in en flyttningsanmälan på papper med båda vårdnadshavarnas underskrift kan vi försäkra oss om att vårdnadshavarna har kommit överens om boendearrangemangen för barnen tillsammans. Om den andra vårdnadshavarens underskrift saknas, fördröjs behandlingen av flyttningsanmälan avsevärt.   
  • En fritidsbostads adress kan inte sparas som stadigvarande adress i befolkningsdatasystemet.  
  • Om du har tagit i bruk tjänsten Förhindra flyttanmälan måste du återkalla den innan du kan göra flyttanmälan. Läs mer on tjänsten Förhindra flyttanmälan och hur den återkallas.

Handläggningstid

Registrering av flyttanmälan

Avregistering om en extra invånare i boende

  • 2 månader

Från befolkningsdatasystemet förmedlas din nya adress automatiskt till dessa myndigheterna och organisationer:

Läs mer om utlämnande av uppgifter och dataskydd.

Posti förmedlar uppgifterna om ändring och korrigering av adresser till kunder som ingått avtal med Posti. 

Finlands invånarantal 5 635 667

Extra invånare i din bostad

I tjänsten Kontrollera dina personuppgifter kan du kontrollera hur många invånare som registrerats i bostaden.

Meddela oss med webblanketten om avförande av en boende, om en person har registrerats i din bostad som egentligen inte bor där. Mer information

Vanliga frågor

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.