Intressebevakare, nu kan du skicka in följande formulär med bilagor enkelt och säkert med hjälp av onlineformuläret: egendomsförteckning | årsredovisning | slutredovisning

Årsredovisning under intressebevakningen 

Denna sida är avsedd för intressebevakare för en myndig huvudman. Läs på våra olika sidor hur du gör en årsredovisning som intressebevakare för en minderårig eller som intressebevakningsfullmäktig.  

Som intressebevakare ska du årligen upprätta och lämna in redovisningen till oss inom tre månader från redovisningsperiodens slut. Redovisningsperioden är i allmänhet ett kalenderår. Lämna då in årsredovisningen och tillhörande verifikat senast den 31 mars året efter redovisningsperioden. 

Observera att den första och sista redovisningsperioden kan vara kortare än ett kalenderår. Den första redovisningsperioden börjar samma dag som intressebevakningen inleds och upphör den 31 december. Anmälan för den sista redovisningsperioden har egna anvisningar.  

Av grundad anledning kan vi förlänga redovisningsperioden eller befria intressebevakaren från skyldigheten att upprätta årsredovisning. 

Centrala begrepp

Gör så här 

1. Läs anvisningarna för hur årsredovisningen ska fyllas i och följ dem. 

Fyll i årsredovisningsblanketten. Vänligen notera att vi inte kan behandla årsredovisningar och fastighetsförteckningar för ålänningar. Vänligen skicka dem till Ålandskontoret.  

  1. Ladda först ner den tomma blanketten på din enhet och spara den. 
  2. Öppna blanketten i Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats. Spara blanketten på din enhet då du fyllt i den. 
  3. Om du fortsätter att fylla i blanketten senare, öppna den igen i Adobe Reader. När du sparar blanketten kan du välja att den nya versionen ersätter den föregående versionen. Om du inte vill ersätta den föregående versionen ska du spara blanketten med ett nytt namn. 

Bifoga kopior av alla verifikat som nämns i ifyllnadsanvisningarna till årsredovisningen. 

Anvisningar för att fylla i årsredovisningen (myndig huvudman) 

Årsredovisningsblankett (myndig huvudman)

I den här videoserien i fyra delar får du anvisningar om hur du gör en årsredovisning för en myndig huvudman. Det går att få svensk textning på videorna. 


2. Lämna in årsredovisning jämte bilagor till oss inom tre månader från redovisningsperiodens utgång.  

I allmänhet görs årsredovisningen för föregående år (1.1–31.12). Då måste du lämna in den till oss senast den 31 mars följande år.  

När du har fyllt i blanketten ovan ska du skicka in den och dess bilagor via webblanketten. Observera att du i den här tjänsten endast kan skicka dokument, så gör dem klara i förväg. 

För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Skicka dokument via webblankett

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Lämna in årsredovisning jämte bilagor som kopior till vårt serviceställe närmast din huvudmans hemort. Observera att vi inte längre tar emot mappar.

Skickade du redan årsredovisningen men glömde något från den?

Du kan komplettera den själv med hjälp av nätblanketten.

Skicka kompletteringen


3. Vi behandlar årsredovisningen och returnerar den till dig efter granskningen.  

Kom ihåg att spara den granskade årsredovisningen. Den kan innehålla anteckningar som du som intressebevakare måste beakta när du sköter din huvudmans ärenden i fortsättningen.  


4. Spara de handlingar som samlats under intressebevakningen i tre år efter att ditt uppdrag upphört.  

Som intressebevakare är du skyldig att förvara alla handlingar som uppkommit under intressebevakningen. Inte ens efter tre år får du förstöra handlingarna, utan du måste överlåta dem antingen till din huvudmans dödsbo, till din huvudmans nya intressebevakare eller till din huvudman. 


Se även

Läs vanliga frågor on intressebevakningens ekonomiska ärenden.

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

Intressebevakarens arvode och kostnadsersättningar 

Kom ihåg att anmäla intressebevakarens arvode och eventuella kostnadsersättningar till Skatteförvaltningens inkomstregister.  

Läs vanliga frågor om intressebevakarens arvode och kostnader.

 

Pris 

Kontrollavgiften bestäms utifrån de medel som återstår vid slutet av redovisningsperioden om din huvudmans nettoinkomster överstiger 8 147 euro per år. Kontrollavgiften halveras, om redovisningsperiodens längd understiger ett halvt år. 

Vi tar inte ut någon kontrollavgift om din huvudmans nettoinkomster understiger 8 147 euro per år. 

Bruttotillgångar: 

  • 0–34 000 €, kontrollavgift 52 € 
  • 34 001–67 000 €, kontrollavgift 97 € 
  • 67 001–135 000 €, kontrollavgift 146 € 
  • 135 001–336 000 €, kontrollavgift 240 € 
  • 336 001–840 000 €, kontrollavgift 354 € 
  • över 840 001 €, kontrollavgift 454 € 

Handläggningstid 

Den genomsnittliga handläggningstiden är 4–6 månader. 

Vi behandlar års- och slutredovisningarna i den ordning de inkommit. Handläggningstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats. 

Revisionen av årsredovisningarna för 2021 pågår fortfarande hos oss. Du behöver inte oroa dig även om du inte fått tillbaka din granskade redovisning. Du får den genast när revisionen har blivit färdig. Vi beklagar fördröjningen. 

Du observerar väl att du ska tillställa oss redovisningen för 2022 i tid, senast 31.3.2023, även om du inte skulle ha fått tillbaka din granskade årsredovisning för 2021. Lättast går det att skicka årsredovisningen och dess bilagor med e-blanketten. 

När kan vi förlänga redovisningsperioden eller befria intressebevakaren från skyldigheten att upprätta årsredovisning?

Vi kan befria intressebevakaren från redovisningsskyldigheten eller bestämma att redovisningsperioden är längre än ett år. Det kan vi göra endast om huvudmannens egendom är av ringa omfattning eller av sådan art att huvudmannens intresse inte kräver att en redovisning görs årligen. Det kan exempelvis handla om när huvudmannens egendom till största delen består av en fastighet eller bostadsaktier som intressebevakaren inte kan sälja utan tillstånd som sökts hos oss.

I allmänhet kan vi befria intressebevakaren från årsredovisningsskyldigheten eller förlänga redovisningsperioden först efter att den första årsredovisningen har lämnats in. Befrielse från årsredovisningsskyldighet gäller i allmänhet tills vidare.

 

Finlands invånarantal 5 635 667