Vuositili edunvalvonnan aikana  

Tämä sivu on tarkoitettu täysi-ikäisen päämiehen edunvalvojalle. Lue eri sivultamme, miten teet vuositilin alaikäisen edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna.  

Edunvalvojana laadit ja toimitat meille vuosittain tilin kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Toimita tällöin vuositili ja siihen kuuluvat tositteet tilikautta seuraavana vuonna viimeistään 31.3. 

Huomioi, että ensimmäinen ja viimeinen tilikausi voi olla lyhyempi kuin kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi alkaa edunvalvonnan alkamispäivänä ja päättyy 31.12. Viimeisen tilikauden ilmoittamiselle on puolestaan omat ohjeensa.  

Voimme pidentää tilikautta perustellusta syystä tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta. 

Toimi näin 

1. Lue vuositilin täyttöohje ja toimi sen mukaan. 

Täytä vuositililomake. Tallenna lomake itsellesi ennen kuin alat täyttämään sitä.    

Liitä vuositiliin kaikki täyttöohjeissa mainitut tositteet kopioina. 

Vuositilin täyttöohje (täysi-ikäinen päämies) 

Vuositililomake (täysi-ikäinen päämies) 

Tästä neliosaisesta videosarjasta saat ohjeet, miten teet täysi-ikäisen päämiehen vuositilin. Videoissa on saatavilla suomenkielinen tekstitys. 

2. Toimita vuositili ja sen liitteet meille kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

Yleensä vuositili tehdään edellisestä vuodesta (1.1.–31.12.). Tällöin sinun täytyy toimittaa se meille seuraavana vuonna viimeistään 31.3.  

Toimita vuositili ja sen liitteet kopioina päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme.  

3. Käsittelemme vuositilin ja palautamme sen sinulle tarkastuksen jälkeen.  

Muista säilyttää tarkastettu vuositili. Se voi sisältää merkintöjä, jotka sinun täytyy edunvalvojana huomioida, kun hoidat päämiehesi asioita jatkossa.  

4. Säilytä edunvalvonnan aikana kertyneet asiakirjat vielä kolme vuotta tehtävän päättymisen jälkeen.  

Sinulla on edunvalvojana velvollisuus säilyttää kaikki edunvalvonnan aikana kertyneet asiakirjat. Kolmen vuoden jälkeenkään et saa hävittää asiakirjoja, vaan sinun täytyy luovuttaa ne joko päämiehesi kuolinpesälle, päämiehesi uudelle edunvalvojalle tai päämiehellesi. 

Edunvalvojan palkkio ja kulukorvaukset 

Muista ilmoittaa edunvalvojan palkkio ja mahdolliset kulukorvaukset Verohallinnon tulorekisteriin.  

Lue usein kysyttyjä kysymyksiä edunvalvojan palkkiosta ja kuluista. 

Hinta 

Tarkastusmaksu määräytyy tilikauden lopussa olevien varojen mukaan, jos päämiehesi nettotulot ylittävät vuodessa 8147 euroa. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta. 

Emme peri tarkastusmaksua, jos päämiehesi nettotulot ovat vuodessa alle 8147 euroa. 

Bruttovarat 

  • 0–34 000 €, tarkastusmaksu 52 € 
  • 34 001–67 000 €, tarkastusmaksu 97 € 
  • 67 001–135 000 €, tarkastusmaksu 146 € 
  • 135 001–336 000 €, tarkastusmaksu 240 € 
  • 336 001–840 000 €, tarkastusmaksu 354 € 
  • yli 840 001 €, tarkastusmaksu 454 € 

Käsittelyaika 

Keskimääräinen käsittelyaika on 4–6 kuukautta. 

Käsittelemme vuosi- ja päätöstilit saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä. 

Milloin voimme pidentää tilikautta tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta?

Voimme vapauttaa edunvalvojan tilintekovelvollisuudesta tai määrätä, että tilikausi on vuotta pidempi aika. Voimme tehdä näin vain, jos päämiehen omaisuus on määrältään ​erityisen vähäistä tai laadultaan sellaista, että päämiehen etu ei vaadi tilin tekemistä vuosittain. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun päämiehen omaisuus koostuu suurimmalta osin kiinteistöstä tai asunto-osakkeista, joita edunvalvoja ei voi myydä ilman meiltä haettua lupaa.

Yleensä voimme vapauttaa edunvalvojan vuositilivelvollisuudesta tai pidentää tilikautta vasta ensimmäisen vuositilin palauttamisen jälkeen.​ Vuositilivelvollisuudesta vapautetaan yleensä toistaiseksi.

Keskeiset käsitteet  

Päämies 

Henkilö, jonka puolesta edunvalvoja asioi. 

Edunvalvoja 

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja omaisuuteen liittyviä asioita. 

Omaisuusluettelo  

Luettelo, jossa edunvalvoja ilmoittaa päämiehensä omaisuuden ja velat valvontamme alkamispäivänä. 

Vuositili 

Edunvalvojan meille kalenterivuosittain toimittama tili siitä, miten päämiehen omaisuutta on hoidettu. 

Päätöstili 

Kun edunvalvonta päättyy, edunvalvoja toimittaa meille tilin omaisuuden hoitamisesta siltä ajalta, kun vuositiliä ei ole annettu. 

Yhteystietomme 

Asiointi: 

Postita asiakirjat ja niiden liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki. 

Postiosoite omaisuusluetteloille: Palauta täytetty omaisuusluettelo ja sen liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1004, 00531 Helsinki. Toimita liiteasiakirjoista kopiot, älä alkuperäisiä asiakirjoja. Älä käytä esimerkiksi niittejä, klemmareita tai muovitaskuja, koska asiakirjat skannataan.

Postiosoite vuosi- ja päätöstileille: Postita asiakirjat ja niiden liitteet päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme. 

Käynti palvelupaikalla: Voit tuoda asiakirjasi lähimpään palvelupaikkaamme.  

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]. Toimita kaikki asiakirjat samassa viestissä pdf-muotoisina. 

Lähetä sähköposti turvapostina


Neuvonta: 

Puhelinnumero: Voit soittaa arkisin kello 9–12 palvelunumeroon 0295 536 256. 

Chat-palvelumme on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].  

Lähetä sähköposti turvapostina