Kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten allekirjoittajien rekisterin tietosuojaseloste

Kansalaisaloite on suoran demokratian väline, jonka avulla vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista voi tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi. Kansalaisaloitemenettely täydentää perinteistä edustuksellista demokratiaa.

Digi- ja väestötietovirasto kerää kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset ja niihin liittyvät henkilötiedot sekä tarkastaa tiedot kansalaisaloitelain edellyttämällä tavalla.

Tietojasi saattaa olla tässä rekisterissä, jos olet allekirjoittanut kansalaisaloitteen kanna-tusilmoituksen.

Suomen väkiluku 5 631 644