Hyvinvointialueiden yhteistyöryhmä

Hyvinvointialueiden yhteistyöryhmä on vuonna 2023 perustettu hyvinvointialueiden ja Digi- ja väestötietoviraston välinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on keskustella keskeisistä hyvinvointialueisiin liittyvistä Digi- ja väestötietoviraston asioista sekä edistää sähköisten palveluiden käyttöä hyvinvointialueilla. Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa tai myöhemmin päättämällään tavalla. 

Hyvinvointialueiden yhteistyöryhmän tavoitteena on mm. hyvinvointialueiden tukeminen järjestelmämuutoksissa, yhteistyön tiivistäminen, vaikuttaminen palvelukehitykseen, ajankohtaisten Digi- ja väestötietoviraston asioiden keskustelu, tilannetiedon kartoittaminen alueittain, muutoksiin varautuminen ja valmistautuminen. 

Hyvinvointialueiden yhteistyöryhmä toimii rajatulla kokoonpanolla. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Digi- ja väestötietovirasto, Hyvil Oy, hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki. Jokainen edustettavana oleva organisaatio nimeää yhteistyöryhmään yhden jäsenen ja varajäsenen.