Perukirjan osakastietojen vahvistus 

Voit hakea meiltä vahvistuksen sille, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi. Osakastiedot vahvistetaan väestötietojärjestelmässä olevien tietojen tai muun saatavissa olevan selvityksen perusteella. 

Vahvistuksen hakeminen ei ole pakollista. 

Et voi hakea vahvistusta koko perukirjan sisältöön vaan ainoastaan sille, että perukirjaan on merkitty oikeat tiedot kuolinpesän osakkaista ja vainajan aviopuolisosta. 

Mihin vahvistusta käytetään?

Vahvistuspäätös ei ole oikeudellisesti sitova päätös siitä, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita. Se kuitenkin helpottaa kuolinpesän asioiden hoitamista – esimerkiksi kiinteistön tai asunto-osakkeen myymistä – koska kuolinpesän osakkaat voivat sillä osoittaa, että he saavat yhdessä edustaa kuolinpesää. Kuolinpesän ulkopuolinen henkilö voi puolestaan luottaa siihen, että vahvistettuun perukirjaan merkittyjen osakkaiden kanssa tehty sopimus sitoo kuolinpesää, vaikka myöhemmin ilmenisi, että perukirjasta on puuttunut osakas.

Miten DVV vahvistaa tiedot?

Tarkastamme perukirjan osakasmerkinnät ja liitteet. Jos niiden perusteella voimme pitää todennäköisenä, että osakkaat ovat oikeat, vahvistamme osakastiedot. Jos perukirjan merkinnät osakkaista tai liitteet ovat puutteelliset tai virheelliset, emme vahvista osakastietoja. Samalla ilmoitamme havaitut puutteet tai virheet.

Toimi näin 

1. Täytä hakemuslomake. Tallenna lomake itsellesi ennen kuin alat täyttämään sitä. 

Hakemus perukirjan osakasluettelon vahvistamisesta 


2. Tarvitset perukirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen, mikä tarkoittaa, että yhden henkilön pitää todistaa perukirjan jäljennös oikeaksi. Hän voi olla esimerkiksi joku perukirjassa mainituista osakkaista. Henkilön pitää kirjoittaa perukirjan jäljennöksen ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle teksti "jäljennöksen oikeaksi todistaa" ja sen jälkeen allekirjoituksensa ja nimenselvennys.  


3. Hanki hakemuksen liitteiksi seuraavien asiakirjojen jäljennökset:  

 • oikeaksi todistettu jäljennös perukirjasta 
 • sukuselvitys vainajasta 15. ikävuodesta kuolinhetkeen asti (sukuselvitysten pitää kattaa koko vainajan elämä 15. ikävuodesta alkaen, minkä takia niitä voi olla tarpeen tilata useammalta taholta) 
 • mahdollisesti sukuselvitys esimerkiksi aviopuolisosta, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä 
 • jos joku kuolinpesän osakkaista tai vainajan aviopuoliso asuu ulkomailla, hänen elossaolotodistuksensa  
 • testamentit 
 • avioehtosopimus ja todistus sen rekisteröinnistä 
 • osituskirja, jos vainajasta eronnut puoliso on vainajan kuollessa ollut elossa eikä osituksen toimittamisesta ole mainintaa perukirjassa 
 • vainajan aiemmin kuolleen puolison perukirja ja testamentit 
 • perinnöstä ja testamentista luopumisilmoitukset.  

Älä toimita meille alkuperäisiä asiakirjoja, sillä skannaamisen jälkeen tuhoamme toimittamasi asiakirjat tietyn määräajan kuluttua. 


4. Toimita hakemus ja liitteet meille. Jos liitteessä on useampi sivu, varmista, että toimitat kaikki sivut meille. Lähetä asiakirjat meille kerralla joko sähköpostitse tai postitse. 


5. Et valitettavasti pysty seuraamaan hakemuksesi käsittelyn tilannetta. Lähetämme sinulle osakastietojen vahvistuksen sähköpostitse, jos voimme varmistua, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi.  

Jos perukirjaan merkityt osakastiedot ovat virheelliset tai et toimita pyytämiämme lisäselvityksiä, ilmoitamme sinulle, että emme vahvista perukirjan osakastietoja. Huomaa, että myös peruutetusta tai vahvistamatta jätetystä hakemuksesta peritään maksu. 


6. Lähetämme sinulle laskun erikseen. 

Käsittelyaika

Hakemukset käsitellään noin 1 kuukauden kuluessa vireille tulosta.

Hinnat

 • 95e / perukirja, jossa osakkaina ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja/tai leski
 • 170e / perukirja muissa tapauksissa
 • 48e / peruutettu tai vahvistamatta jätetty hakemus. 
   

Usein kysyttyä

Perukirjan tekeminen

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Perintökaari 20 luku 9 a §

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Puhelinnumero 0295 539 099

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet