Perukirjan osakastietojen vahvistus

Digi- ja väestötietovirastosta voit hakea vahvistuksen sille, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi. Vahvistuksen hakeminen ei ole pakollista, mutta se voi joissain tapauksissa helpottaa kuolinpesän asioiden hoitoa.

Kuolinpesän asioidenhoitoa varten sinä voit hakea perukirjan osakastietojen vahvistusta Digi- ja väestötietovirastosta. Vahvistuksen hakeminen ei ole pakollista. Vahvistus kohdistuu ainoastaan perukirjaan kuolinpesän osakkaista ja perinnönjättäjän aviopuolisosta merkittyihin tietoihin eikä perukirjan koko sisältöön.

Voit tarvita perukirjan osakastietojen vahvistusta esimerkiksi silloin, kun kuolinpesään kuuluva kiinteistö on tarkoitus myydä. Kuolinpesän osakkaat voivat vahvistetulla perukirjalla osoittaa, että he saavat yhdessä edustaa kuolinpesää kiinteistökaupassa. Kiinteistön ostaja voi puolestaan luottaa siihen, että vahvistettuun perukirjaan merkittyjen osakkaiden kanssa tehty kauppa sitoo kuolinpesää, vaikka myöhemmin ilmenisi, että perukirjasta on puuttunut osakas.

Saat vahvistuksen, jos perukirjan liitteinä esitetyistä sukuselvityksistä ja muista asiakirjoista voidaan varmistua, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi. Jos perukirjaan merkityt osakastiedot ovat virheelliset tai et ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä, perukirja palautetaan sinulle ilman vahvistusta. Huomaa, että myös peruutetusta tai palautetusta hakemuksesta peritään maksu.

Toimi näin 

 • Täytä hakemuslomake tai tee vapaamuotoinen hakemus.

Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen -hakemus 

 • Toimita hakemus, perukirjan oikeaksi todistettu jäljennös sekä kaikki perukirjan liiteasiakirjat jäljennöksinä Digi- ja väestötietovirastoon joko sähköpostitse tai postitse. Asiakirjoja voi jättää myös palvelupaikan postilaatikkoon tai aulapalveluun.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat jäljennöksinä

 • oikeaksi todistettu perukirja
 • sukuselvitykset – vainajasta 15 ikävuodesta kuolinhetkeen asti ja tapauskohtaisesti myös esimerkiksi aviopuolisosta, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä
 • elossaolotodistukset ulkomailla asuvista esimerkiksi kuolinpesän osakkaista ja vainajan aviopuolisosta
 • testamentit
 • avioehtosopimus ja sen rekisteröintiasiakirja
 • osituskirja – jos vainajasta eronnut puoliso on vainajan kuollessa ollut elossa eikä osituksen toimittamista ole mainintaa perukirjassa
 • vainajan aiemmin kuolleen puolison perukirja ja testamentit
 • perinnöstä ja testamentista luopumisilmoitukset

 

Perukirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 

Yksi henkilö voi todistaa perukirjajäljennöksen oikeaksi. Merkitse perukirjajäljennöksen ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle ”jäljennöksen oikeaksi todistaa” sekä allekirjoituksesi ja nimenselvennyksesi.

Muistilista

 • Muista, että vahvistuksen hakeminen ei ole pakollista.
 • Ennen vahvistuksen hakemista perukirjan on oltava valmis. Digi- ja väestötietovirasto ei tee perukirjaa eikä hanki tarvittavia sukuselvityksiä tai muita liiteasiakirjoja. 
 • Älä toimita alkuperäisiä asiakirjoja, koska asiakirjat skannataan ja tuhotaan sen jälkeen.

Käsittelyaika

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Hakemukset käsitellään noin 2 kuukauden kuluessa vireille tulosta.

Hinta

 • 95 €/perukirja, kun osakkaina ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja/tai leski.
 • 170 €/perukirja muissa tapauksissa.
 • Peruutetusta tai palautetusta osakastietojen vahvistusta koskevasta hakemuksesta peritään 48 euroa

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Perintökaari 20 luku 9 a §

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Puhelinnumero 0295 539 099

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet