Tietosuojaseloste/ Varmennetietojärjestelmä

 

Varmennetietojärjestelmä on tietotekninen järjestelmä, jossa varmentajan toimesta luodaan varmenteet ja allekirjoitetaan suljettujen varmenteiden sulkulistat. Varmennetietojärjestelmä koostuu voimassaolevien varmenteiden varmennehakemistosta, neuvontapalvelusta, suljettavien varmenteiden sulkupalvelusta sekä suljettujen varmenteiden sulkulistapalvelusta. Varmenteiden ja toimikorttien hallinnointi tapahtuu varmennetietojärjestelmässä.


Tietojasi voi löytyä tästä rekisteristä, jos sinulle on myönnetty kansalais-, organisaatio-, sosiaali- ja terveydenhuollon tai palveluvarmenne sähköiseen asiointiin, tai jos olet hakenut organisaatiollesi leimavarmennetta tai leimapalvelun rajapintavarmennetta.

 

Suomen väkiluku 5 629 661