Eurooppalainen perintötodistus

Eurooppalaisella perintötodistuksella perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistönhoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa.

Asetuksella otettiin 17.8.2015 alkaen käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.

Eurooppalainen perintötodistus annetaan perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on. Ennen asetuksen soveltamispäivää tehty lainvalinta jää voimaan.

Toimi näin

Muistilista

  • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina muita selvityksiä, joiden sisältö riippuu todistuksen käyttötarkoituksesta.
  • Tarvittavia selvityksiä voivat olla perittävän sukuselvitys, perukirja mikäli se on laadittu, ositus ja perinnönjakokirja, testamentti tiedoksiantoilmoituksineen, avioehto rekisteröintitodistuksineen, pesänjakajan- ja/tai selvittäjän määräys sekä selvitystä ulkomailla sijaitsevasta omaisuudesta.

Hinta

  • Eurooppalainen perintötodistus 160 €
  • Voimassaoloajan pidentäminen 27 €
  • Uusi jäljennös 27 € 

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Puhelinnumero 0295 539 099

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina