Hyppää sisältöön

Negatiivinen asenne

Negatiivinen asenne tarkoittaa sitä, että erilaiset kielteiset tunteet, oletukset ja aikeet vaikuttavat henkilön käyttäytymiseen.

Digitaalisuuteen tai uusien digitaitojen oppimiseen negatiivisesti suhtautuva henkilö välttelee tai kyseenalaistaa uuden oppimista. Usein syynä ovat aikaisemmat kokemukset tai kielteiset tunteet. 

Henkilön oma motivaatio ja asenne voivat ruokia ikäihmisillä negatiivista asenneta ikäihmisillä. Ikäihmisellä saattaa olla kaipuu entisiin aikoihin, jolloin asiointi oli heistä selkeämpää, kun asiat hoidettiin puhumalla ja henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa asioinnissa eteen tulleet kimurantit tilanteet saatiin saman tien hoidettua, eikä erillistä asiointitukea tarvinnut etsiä.

Haasteet laiteosaamisessa tai palveluiden käytössä voivat näkyä myös negatiivisena asenteena. Voi olla vaikeaa myöntää ääneen, että ei itse ymmärrä tai osaa käyttää laitteita, mitä muut ympärillä olevat ihmiset käyttävät sujuvasti. Kun laitteiden ja palveluiden käyttäminen tuottaa haasteita, voi käyttäjä kokea jäävänsä yhteiskunnassa ulkopuolelle. Se lisää negatiivista asennetta. Myös toisten ihmisten vähättelevä tai negatiiviseen asenteeseen kannustavat asenne voi ruokkia ikäihmisten omaa negatiivista asennetta. Muiden ikäihmisten kokemat positiiviset kokemukset sitä vastoin ruokkivat rohkeutta lähteä kokeilemaan ja yrittämään.

Kokemattomuus onkin monesti se, mikä nostaa negatiivisen asenteen esille. Kokemattomuus ei ole henkilön syy. Se yleensä syntyy kiireen ja heikosti toteutetun käyttöopastuksen seurauksena. Kun henkilö ajautuu tilanteeseen, jossa hän ei tiedä mitä tekisi tai miten toimisi, hän alkaa tuntea itsensä osaamattomaksi ja kokemattomaksi. Tämä puolestaan johtaa häpeän tunteisiin tai siihen, että henkilö alkaa pitää itseään tyhmänä. Syntyy kova arvovaltakysymys: kerronko osaamattomuuteni vai peitänkö sen julkisuudelta.

Ikäihmisten kannustaminen, kokeilemaan rohkaiseminen ja positiivisten hyötyjen esille tuominen ovat digitukitilanteissa tärkeää.

Negatiivista asennetta aiheuttavat ikäihmisille seuraavat asiat: 

  1. Motivaatio ja asenne
  2. Palveluiden käyttö
  3. Laitteiden käyttö
  4. Aiemmat kokemukset
  5. Kokemattomuus

Mitä digitukijalta edellytetään?

Ohjattu digituki lisää ikäihmisten sosiaalisia suhteita

Ikäihmiset hakeutuvat mieluiten saamaan henkilökohtaista digitukea, jossa heillä on mahdollisuus tavata muita ihmisiä. Sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset hyödyt ovatkin osittain yksi motivaattori miksi ikäihmiset hakeutuvat digituen pariin.

Digitukijan on tärkeä kiinnittää huomiota turvalliseen toimintaan ja selkeään kieleen. Myös asiakkaan yksilöllisen toimintakyvyn vaikutukset digin käyttöön ja oppimiseen on huomioitava. 

Ikäihmisten kanssa toimivan digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 631 050