Kuolema ja perunkirjoitus

Kuka auttaa läheisen kuolemaan liittyvissä asioissa? 

Me DVV:ssa voimme neuvoa vain seuraavissa asioissa:  

Muihin asioihin emme voi ottaa kantaa. Henkilökohtaista apua saat perintöoikeuden asiantuntijoilta, joita on esimerkiksi asianajo- ja lakitoimistoissa, oikeusaputoimistoissa ja pankeissa.  

Kuolemasta, perunkirjoituksesta ja perinnönjaosta löydät tietoa myös Läheisen kuolema -oppaasta Suomi.fi:ssä.

Perunkirjoituksesta ja perukirjasta löydät tietoa Verohallinnon sivuilta.  

Missä kuolemaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä DVV:oon?  

Onko kuolinpesän osakkaana alaikäinen tai henkilö, jolla on edunvalvoja?  

Perukirja pitää toimittaa meille kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, kun kuolinpesän osakkaana on alaikäinen tai henkilö, jolla on edunvalvoja. Toimita perukirjakopio salattuna sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Meiltä ei tarvitse hakea lupaa perunkirjoitukseen tai kuolinpesän laskujen maksamiseen. 

Sen sijaan meiltä tarvitaan lupa, jos alaikäinen tai henkilö, jolla on edunvalvoja, on esimerkiksi 

 • luopumassa perinnöstä 

 • tekemässä perinnönjakosopimuksen 

 • kuolinpesän osakkaana myymässä kiinteistöä tai asuntoa.  

Lue lisää luvan vaatimista toimista sivuiltamme.  

Alaikäisen huoltajien pitää tarkastaa ennen luvan hakemista, että he eivät ole esteellisiä toimimaan alaikäisen puolesta. Sivuillamme on listattu, milloin huoltaja on esteellinen. Jos huoltajat ovat esteellisiä, heidän täytyy hakea itselleen sijaista, joka puolestaan hakee meiltä lupaa. Esteelliset huoltajat eivät siis itse hae lupaa.  

Jos et olet esteellinen, hae lupaa verkkosivujemme ohjeilla. 

Lue lisää alaikäisen lapsen edunvalvonnasta. 

 

Onko kuolinpesän osakkaana henkilö, jonka edunvalvontavaltuutus on vahvistettu? 

Perukirja pitää toimittaa meille kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, kun kuolinpesän osakkaana on henkilö, jonka edunvalvontavaltuutus on vahvistettu. Toimita perukirjakopio salattuna sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Meiltä ei tarvitse hakea lupaa perunkirjoitukseen tai kuolinpesän laskujen maksamiseen. 

Edunvalvontavaltuutetun pitää hakea lupaa kuolinpesään liittyviin toimiin – kuten perinnönjakoon tai kiinteistön myyntiin – vain, jos valtakirjassa on niin määrätty. Valtuutetun pitää tarkastaa ennen kuolinpesään liittyvien toimien tekemistä, että hän ei ole esteellinen. Lue lisää esteellisyydestä ja toimintaohjeista sivuiltamme.  

Usein kysytyt kysymykset

Yhteystietomme  

Löydät käsittelyajat sivuiltamme.  


Jos asiasi liittyy sukuselvityksiin, voit ottaa yhteyttä 

 • Sähköpostitse osoitteeseen [email protected]  

 • Neuvonnan puhelinnumero on 0295 536 230.

  Palveluajat ma–pe 9–15.

Jos asiasi liittyy perukirjan osakastietojen vahvistamiseen tai perinnöstä luopumisilmoituksen tallettamiseen ulosotossa, voit ottaa yhteyttä  

 • Neuvonnan puhelinnumero on 0295 539 099.

  Palveluajat ma–pe 9–15.

Jos asiasi liittyy eurooppalaisen perintötodistuksen tilaamiseen, voit ottaa yhteyttä  

 • Sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 

 • Neuvonnan puhelinnumero on 029 553 6412.

  Palveluajat ma–pe 9–15.

Jos kuolinpesän osakkaana on alaikäinen tai henkilö, jolla on edunvalvoja, voit ottaa yhteyttä edunvalvonta-asioiden asiantuntijoihimme.  


Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti.  

Lähetä sähköposti turvapostina

 

 

Suomen väkiluku 5 629 865