Digi- ja väestötietoviraston palvelut hyvinvointialueille

Digi- ja väestötietovirasto haluaa tukea hyvinvointialueita toiminnassaan ja varmistaa, että hyvinvointialueet saavat sujuvasti käyttöönsä toimintaansa liittyvät Digi- ja väestötietoviraston tuottamat palvelut. Tavoitteemme on tukea hyvinvointialueita järjestelmämuutoksissa ja laajentaa palvelujemme käyttöä ja käyttöönottoja hyvinvointialueilla.

Digi- ja väestötietovirasto ja hyvinvointialueet tekevät jatkuvaa yhteistyötä palveluiden kehityksen ja käyttöönottojen edistämiseksi. Digi- ja väestötietoviraston ja hyvinvointialueiden yhteistyön perustana toimivat Hyvinvointialueiden yhteistyöverkosto ja yhteistyöryhmä. Yhteistyön kautta viestitään Digi- ja väestötietoviraston ajankohtaisista asioista, edistetään sen palvelujen käyttöönottoa ja luodaan hyvinvointialueille vaikuttamiskanava viraston palveluiden kehitykseen. Digi- ja väestötietovirasto tekee myös tiivistä kansallista yhteistyötä muiden virastojen ja ministeriöiden kanssa palveluiden kehittämiseksi.

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa hyvinvointialueille mm. seuraavia palveluita: