Hyppää sisältöön

Negatiivinen asenne

Negatiivinen asenne tarkoittaa sitä, että erilaiset kielteiset tunteet, oletukset ja aikeet vaikuttavat henkilön käyttäytymiseen.

Digitaalisuuteen tai uusien digitaitojen oppimiseen negatiivisesti suhtautuva henkilö välttelee tai kyseenalaistaa uuden oppimista. Usein syynä ovat aikaisemmat kokemukset tai kielteiset tunteet.

Digitukijana voi olla tilanteessa, jossa ohjattava suhtautuu digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön negatiivisesti. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä positiivinen asenne digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön edellyttää, että käyttäjällä on hyviä kokemuksia digin käytöstä. Ilman näitä kokemuksia digimaailmaan tutustuminen voi tuntua vastenmieliseltä ja haasteelliselta.

Negatiivisen asenteen taustalla voi olla useita erilaisia syitä. Henkilö, jolla on toimintakyvyn rajoite, on voinut esimerkiksi kohdata tilanteita, joissa hän on kokenut tulleensa väärinymmärretyksi tai täysin ohitetuksi. Hänellä voi olla myös kokemus siitä, että asioita on ryhdytty tekemään hänen puolestaan, vaikkei hän ole sitä itse toivonut.

 Jos henkilölle ei ole kertynyt käyttökokemusta ja onnistuneita oppimiskokemuksia digilaitteiden ja -palveluiden käyttämisestä, voi ympäristöllä olla vaikutusta siihen, kuinka halukas hän on tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin. Henkilö on voinut esimerkiksi kuulla keskusteluja digilaitteisiin ja -palveluiden käyttöön liittyvistä hankaluuksista tai vaaroista. Muita mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi se, että henkilö on joutunut selviytymään digipulmiensa kanssa yksin, eikä ole löytänyt tietoa tarjolla olevasta digituesta.

Jos digilaitteen käyttöön liittyy epävarmuutta ja pelkoa virheiden teosta, voi digituen pyytäminen tuntua hankalalta. Tällöin myös digilaitteen ja -palveluiden käyttö voi rajoittua hyvin kapea-alaiseksi.

Digitukijan on tärkeä huomata, että negatiivinen asenne voi johtua myös esimerkiksi siitä, ettei henkilöllä ole taloudellisia mahdollisuuksia hankkia digilaitetta ja toimivaa verkkoyhteyttä. Digilaite voi olla myös käyttöiältään vanha. Keskustelu digilaitteen kunnosta on aina herkkä aihe. Digitukijan on muistettava, että uusien digilaitteiden ja nopean verkkoyhteyden hankkiminen ei ole kaikille taloudellisesti mahdollista.

Monet asenteeseen vaikuttavat tekijät voivat jäädä pimentoon. Digitukijana sinun kannattaa olla kiinnostunut niistä asioista, joita ohjattava tuo esiin. Voit olla luomassa positiivisia ja ihmisen omista tarpeista lähteviä oppimiskokemuksia digilaitteiden ja -palveluiden parissa.

Seuraavat asiat aiheuttavat negatiivista asennetta henkilöille, joilla on rajoitteita omassa toimintakyvyssään: 

 1. Motivaatio ja asenne

 2. Aiemmat kokemukset

 3. Muiden asenne

 4. Yksinäisyys

 5. Taloudellinen tilanne

 6. Virheen pelko

 7. Laitteiden käyttö

 8. Digituen löydettävyys

Mitä digitukijalta edellytetään? Taitava digitukija osaa ohjata asiakasta selkeällä kielellä ja tunnistaa keskeiset palvelut!

Huomioi yksilölliset tarpeet

Digitukijana sinulla on tärkeä rooli siinä, että digituki on entistä saavutettavampaa ja huomioi yksilölliset tarpeet. Jos ohjattavallasi on toimintakykyyn liittyviä rajoitteita, sinun on hyvä huomioida nämä yksilölliset tarpeet ja toimintakyky sekä pystyä mukauttamaan ohjaustapaasi ohjattavan tarpeen mukaiseksi. 

Digitukijan on hyvä ymmärtää myös, miten ympäristö vaikuttaa oppimiseen sekä huolehtia, että opastustila on esteetön ja rauhallinen.

Tunne apuvälineet

Digitukijana sinä kohtaat jokaisen ohjattavan siten, että vahvistat ja arvostat ohjaamaasi henkilöä. Jokainen oppii digiarjessa. Digitukija tarvitsee myös perustietoa erilaisista apuvälineistä, kuten ruudunlukuohjelmasta ja digilaitteiden helppokäyttötoiminnoista. 

Käytä selkeää kieltä ja havainnollista

Selkeän kielen käyttö ja vaikeasti ymmärrettävien termien selittäminen auttavat onnistumaan. 
Tarvittaessa voit hyödyntää myös kuvia ja videoita sekä muita luovia tapoja tehdä käsiteltävä asia ymmärrettäväksi. 

Rohkaise, kannusta ja tue oppimaan

Ohjaustilanteessa tarvitaan toisinaan tulkkia ja silloinkin on tärkeää huomioida nimenomaan ohjattava henkilö ja vahvistaa ja rohkaista hänen oppimistaan. 

Digitukijana toimit digiturvallisesti ja digitukijan eettisen ohjeistuksen mukaisesti. Säilytät malttisi myös pulmallisissa tilanteissa. Osaat käyttää tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja ja olet kiinnostunut oppimaan uutta. Ohjaustilanteessa uskallat varmistaa, että olet ymmärtänyt ohjattavan digituen tarpeen oikein. 

Asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista huolimatta annat ohjattavan oppia ja kokeilla itse sekä varmistat, että tarjoamasi digituki on kaikille ohjattaville löydettävää. 

Ohjattavan oppimista voit tukea esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Pilko ohjeet osiin ja etene yksi asia kerrallaan eteenpäin
 • Hyödynnä ohjeita antaessasi puheen tukena esimerkiksi kuvia
 • Kertaa opeteltu asia ja varmista ymmärrys
 • Tue itsenäistä oppimista esimerkiksi mukaan annettavan kuvatuetun ohjeen avulla 

Digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja, kun hän toimii henkilöiden kanssa, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 629 865