Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito

Rakennus- ja huoneistotietoja ylläpidetään kotipaikan yksilöintiä sekä rakennusten ja huoneistojen teknisten ominaisuuksien selvittämistä varten.


Rakennus- ja huoneistotietoja ylläpidetään kotipaikan yksilöintiä sekä rakennusten ja huoneistojen teknisten ominaisuuksien selvittämistä varten. Tiedot palvelevat rakennuksiin, huoneistoihin ja asumiseen liittyviä julkisen hallinnon tietotarpeita sekä virallisten tilastojen tuotantoa. Käyttäjiä ovat mm. Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Maanmittauslaitos, Tilastokeskus ja pelastuslaitokset.

Rekisteröitävät rakennukset sekä tiedot rakennuksista, asuinhuoneistoista ja toimitiloista on määritelty valtioneuvoston asetuksessa väestötietojärjestelmästä.

Kunnille suunnatut sähköiset ylläpitopalvelut

Kunnille suunnatut sähköiset ylläpitopalvelut rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittamiseksi ja ylläpitämiseksi ovat VTJ-ylläpitorajapinta ja VTJ-ylläpitokäyttöliittymä. Ne saatte käyttöönne Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä rakennustietojen ilmoitusluvalla. Toimiakseen palvelut vaativat Digi- ja väestötietoviraston myöntämän palvelinvarmenteen, jota haetaan samassa yhteydessä.

VTJ-ylläpitorajapinta mahdollistaa sanomapohjaiset, reaaliaikaiset rakennushanke- ja rakennustietojen ilmoitustoiminnot ja rajatut ylläpitotoiminnot kunnan rakennusvalvonnan ohjelmiston ja väestötietojärjestelmän välillä.

Rajapinnan käytön teknisinä edellytyksinä kunnalle ovat:

  • rajapinnan käyttöä tukeva rakennusvalvontaohjelmisto
  • väestötietojärjestelmän pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT) käyttöönotto
  • Digi- ja väestötietoviraston palvelinvarmenne.

VTJ-ylläpitokäyttöliittymä on selaimella käytettävä järjestelmä, jossa on käytettävissä rakennustietojen raportointi-, selailu- ja ylläpito-roolit. Ylläpito-rooli tarjoaa kunnille laajat oikeudet väestötietojärjestelmässä olevien rakennushanke- ja rakennustietojen lisäämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen. Selailu-roolilla kunta voi selata kaikkia väestötietojärjestelmään rekisteröityjä rakennus- ja huoneistotietoja. Raportointiosion kautta hoidetaan mm. alkaen rakennus- ja huoneistotietojen rekisteröinnin virhelistojen (RHR-virhelistat) jakelu kuntiin sekä keskeneräisten rakennushankkeiden luettelon haku.

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän raportointi- ja selailuroolin saavat käyttöönsä kaikki ne kunnat, jotka hakevat siihen käyttöoikeutta Digi- ja väestötietovirastolta. VTJ-ylläpitokäyttöliittymän käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan VTJkyselyn kanssa yhteisessä hallintapalvelussa.

Toimi näin

Saadaksenne käyttöön rakennustietojen ilmoitusluvalla joko VTJ-ylläpitorajapinnan tai VTJ-ylläpitokäyttöliittymän, tehkää lupahakemus verkkoasioinnin kautta.

Kunnan tulee ilmoittaa VTJ-ylläpitokäyttöliittymän käyttäjähallinnan vastuukäyttäjän tiedot verkkoasioinnin kautta.

Verkkoasiointi

Lisätietoja rahu.info(at)dvv.fi

Hinta

VTJ-ylläpitorajapinnan ja VTJ-ylläpitokäyttöliittymän käyttö on kunnalle maksutonta.

Usein kysyttyä

Suomen väkiluku 5 542 272