Asianhallintajärjestelmä (D360)

Asianhallintajärjestelmä (D360) on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmä. Järjestelmä on tarkoitettu asian- ja dokumenttien hallintaan sekä asiakirjojen arkistointiin. Siihen rekisteröidään tiedonhallintalain mukaisesti Digi- ja väestötietovirastoon saapuneet ja viraston itsensä vireille panemat asiat käsittelyvaiheineen. Tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään.

Rekisteristä löytyvät tiedot Digi- ja väestötietovirastoon vireille tulleista ja viraston itsensä vireille laittamista asioista.

 

Suomen väkiluku 5 629 661