Maistraattirekisterien avoin tieto 

Tällä sivulla löydät tietoaineistoja seuraavista Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämistä lakisääteisistä rekistereistä: Holhousasioiden rekisteri, lahjoitusasioiden rekisteri, avioehtoasioiden rekisteri ja vihkimisoikeusrekisteri. Rekistereistä on julkaistu henkilötietoa sisältämätöntä määrällistä tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Excel-muodossa olevia tietoaineistoja voidaan hyödyntää muun muassa tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja median käytössä. Voit vapaasti tutustua tietoaineistoihin.

Aineistot kattavat tiedot vuoteen 2019 asti, alkaen jopa vuodesta 1992 tilastosta riippuen. Kuluva vuosi on jätetty pois vääristämästä tilastoja.

 

 

Suomen väkiluku 5 626 442