Hankesalkkupalvelun tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää valtionhallinnon yhteistä hankesalkun hallintapalvelua, joka sisältää perustiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvän tilanneraportoinnin. Palvelun avulla seurataan hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista.

Hankesalkkupalvelussa käsitellään henkilötietoja palvelun käyttäjien yksilöimistä varten sekä käyttöoikeuksien ja palvelun hoitamista, hallintaa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käytetään myös mm. tietoturvallisuuden varmistamiseen, asiakastiedottamiseen sekä hankkeiden seurantaan ja tilastointiin.

Tietojasi saattaa löytyä rekisteristä, jos olet käyttänyt hankesalkun hallintapalvelua, josta löytyvät tiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvät tilanne-raportoinnit. Tietojasi saattaa löytyä rekisteristä myös muutoin, jos olet ollut osallisena merkittävässä julkishallinnon hankkeessa tai projektissa, joka sisältää tietotekniikan kehittämistä.

Suomen väkiluku 5 631 879