Hankesalkkupalvelun tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää valtionhallinnon yhteistä hankesalkun hallintapalvelua, joka sisältää perustiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvän tilanneraportoinnin. Palvelun avulla seurataan hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista.

Hankesalkkupalvelussa käsitellään henkilötietoja palvelun käyttäjien yksilöimistä varten sekä käyttöoikeuksien ja palvelun hoitamista, hallintaa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käytetään myös mm. tietoturvallisuuden varmistamiseen, asiakastiedottamiseen sekä hankkeiden seurantaan ja tilastointiin.

Suomen väkiluku 5 544 407