Hyppää sisältöön

Laiteosaaminen

Laiteosaaminen tarkoittaa sitä, millaiset taidot henkilöllä on käyttää erilaisia digilaitteita.

Järjestelmien käyttöliittymien muutokset aiheuttavat usein haasteita ikääntyville henkilöille. Aiemmista laitteista tai versioista totutut käyttöliittymäkuvakkeet tai toimintamallit muuttuvat, mikä hämmentää käyttäjiä. Erityisesti älypuhelimien ja tablettien käytössä haasteita tuovat eri laitteissa käytettävät erilaiset ohjelmointinimet. Tällaisia ovat esimerkiksi termit ”ohjelmapäivitys” tai ”laitepäivitys”. Eri termi saattaa tarkoittaa samaa asiaa, riippuen laitteesta.

Useimmiten ikäihmisillä ei ole ollut mahdollisuutta kokeilla ja käyttää monia erilaisia laitteita, vaan he ovat tottuneet tiettyyn laitteeseen. Kokemattomuus älylaitteiden käytössä on arka asia, jota ei usein haluta tunnustaa. Monesti asia ilmaistaan verhoamalla se muuksi syyksi tai ”en ole sitä tarvinnut” -ilmaisuksi. Käyttäjä on usein oppinut käyttämään aiempaa laitetta tietyllä tavalla ja nyt tuo vanha opittu tapa ei toimikaan uudessa laitteessa. Kokemattomuus koetaan häpeällisenä osaamattomuutena, vaikka ei olisikaan saanut mitään käyttöopastusta.

Ikääntyminen heikentää kognitiivisia kykyjä. Esimerkiksi muisti heikentyy, minkä vuoksi samaan asiaan haetaan lyhyen ajan sisällä yhä uudelleen tukea. Lisäksi eri nivel- ja lihassairaudet vaikeuttavat erityisesti älypuhelimien ja tablettilaitteiden käyttöä.

Haasteita laiteosaamisessa aiheuttavat ikäihmisille seuraavat asiat: 

  1. Laitteen käyttö

  2. Kokemattomuus

  3. Palveluiden käyttö

  4. Fysiologiset syyt

  5. Digituen löydettävyys

Mitä digitukijalta edellytetään?

Ohjattu digituki lisää ikäihmisten sosiaalisia suhteita

Ikäihmiset hakeutuvat mieluiten saamaan henkilökohtaista digitukea, jossa heillä on mahdollisuus tavata muita ihmisiä. Sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset hyödyt ovatkin osittain yksi motivaattori miksi ikäihmiset hakeutuvat digituen pariin.

Digitukijan on tärkeä kiinnittää huomiota turvalliseen toimintaan ja selkeään kieleen. Myös asiakkaan yksilöllisen toimintakyvyn vaikutukset digin käyttöön ja oppimiseen on huomioitava. 

Ikäihmisten kanssa toimivan digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 629 720