Hyppää sisältöön

Negatiivinen asenne

Negatiivinen asenne tarkoittaa sitä, että erilaiset kielteiset tunteet, oletukset ja aikeet vaikuttavat henkilön käyttäytymiseen.

Digitaalisuuteen tai uusien digitaitojen oppimiseen negatiivisesti suhtautuva henkilö välttelee tai kyseenalaistaa uuden oppimista. Usein syynä ovat aikaisemmat kokemukset tai kielteiset tunteet. 

Epäluuloisen tai negatiivisen asenteen taustalla saattaa olla monenlaisia tunteita, kuten häpeää omien taitojen riittävyydestä. Tuen tarvitsija voi myös jännittää, että laite rikkoutuu tai omat tiedot pääsevät leviämään. Taustalla voi olla myös epäluottamus tai jopa pelko yhteiskunnan toimijoita kohtaan. Tuen tarvitsijalla saattaa olla aiempia negatiivisia kokemuksia tilanteista, joissa ei ole saanut tarvitsemaansa apua tai ei ole tullut kohdatuksi.

Negatiivinen asenne voi johtua myös kieleen liittyvistä haasteista. Palveluissa saatetaan käyttää vaikeaselkoista kieltä tai tuen tarvitsijan oma kielitaito voi olla heikko. Kokemus heikosta kielitaidosta tai huonoista digitaidoista voi myös aiheuttaa häpeää, mikä nostaa kynnystä hakea apua digituesta. Voi myös olla, että digitukea ei löydetä riittävän helposti tai oikeaan aikaan, jolloin tuen tarve helposti kasvaa entisestään, kun jatkuvasti tulee uusia pulmia ratkottavaksi.

Negatiivista asennetta aiheuttavat maahanmuuttajille sekä kieli- ja kulttuurivähemmistölle seuraavat asiat: 

  1. Motivaatio ja asenne
  2. Kieliongelmat
  3. Viranomaispelko
  4. Aiemmat kokemukset
  5. Digituen löydettävyys

Mitä digitukijalta edellytetään? Taitava digitukija osaa ohjata asiakasta selkeällä kielellä ja tunnistaa keskeiset palvelut!

Muista yksilö

Kun työskentelee maahanmuuttajien tai kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvien asiakkaiden parissa, on tärkeää, että digitukijalla on hyvät ohjaustaidot ja riittävästi aikaa. Erilaisten kulttuurien ymmärrys antaa valmiuksia tukea asiakasta hänen omista lähtökohdistaan. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että jokainen ihminen on yksilö, eikä pelkästään oman kulttuurin edustaja. Hyvä digitukija tunnistaa juuri kyseiselle asiakkaalle keskeiset palvelut ja osaa hakea luotettavaa lisätietoa. 

Käytä selkeää kieltä ja hyödynnä kielitaitoasi 

Osaava digitukija on kielitietoinen ja hallitsee selkeän kielen opastustilanteissa. Selkeä kieli auttaa jokaista tuettavaa kielitaidosta riippumatta. 

Selkeä kieli ja rauhallinen opastustilanne voivat lieventää asiakkaiden jännitystä ja pelkoa digilaitteita kohtaan. Selkeän kielen lisäksi digitukijan on hyvä tarkistaa, ymmärtääkö tuen tarvitsija opastetut asiat riittävällä tasolla. Uusien asioiden opettelu vieraalla kielellä ja vieraassa toimintaympäristössä voi viedä aikaa ja asioita pitää käydä läpi tuen tarvitsijalle sopivalla tahdilla. 

Huomioi asiakkaan toimintakyky

Digitukijan on hyvä huomioida asiakkaan toimintakyky ja mahdolliset erityistarpeet. Digitukijan oma turvallinen ja luotettava toiminta auttavat asiakasta oppimaan, millainen on digiturvallinen tapa toimia erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi salasanaan tai vahvaan tunnistautumiseen liittyvät käytännöt ovat arkipäiväisiä digiturva-asioita, jotka saattavat olla monelle epäselviä. 
Pelkoja aiheuttavien tilanteiden käsitteleminen on tärkeää, jotta asiakas uskaltaa opetella uutta ja tietää, mikä on mahdollista digitaalisessa ympäristössä ja mitkä pelot ovat turhia.

Tunne palveluverkosto

Maahanmuuttajien tai kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvien asiakkaiden parissa toimivalle digitukijalle on hyötyä, jos hän tuntee hyvin palveluverkoston ja pystyy tarvittaessa pyytämään ohjaustilanteeseen tulkin. Samoin vertaisryhmien ja -ohjaajien tuntemus on tämän kohderyhmän kanssa työskennellessä tärkeää. 

Maahanmuuttajien sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvien henkilöiden kanssa toimivan digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 631 879