Organisaatiokortit

Organisaatiokortti on organisaatioiden työntekijöille tarkoitettu varmennekortti. Organisaatiokorttia on mahdollista käyttää esimerkiksi:

  • julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin kirjautumisessa
  • organisaation omiin tietojärjestelmiin kirjautumisessa
  • työasemalle kirjautumisessa
  • sähköisen allekirjoituksen tekemisessä
  • sähköpostin salaamisessa ja allekirjoituksessa
  • toimitilojen kulkutunnisteena.

Organisaatio voi määritellä organisaatiokortin ulkoasun. Kortit voivat olla kuvallisia tai kuvattomia.

Organisaatiokortit ovat voimassa viisi vuotta. Voimassaoloaika on sidottu organisaatioon ja työsuhteeseen.

Uusi kortti tulee tilata silloin, jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia. Tällaisia muuttuvia tietoja voivat olla esimerkiksi sukunimi tai sähköpostiosoite. Uusi kortti täytyy tilata myös, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Organisaatiokortit ovat sidottuja organisaatioon ja työsuhteeseen. Jos työsuhde päättyy, varmenne täytyy sulkea sulkupalvelussa. Tämän jälkeen korttia ei voi enää käyttää. Varmenteen voi sulkea organisaation rekisteröijä tai työntekijä itse. Rekisteröijä merkitsee kortin peruutetuksi Vartti-järjestelmässä. Jos kortti katoaa tai menee rikki, tulee varmenne sulkea ottamalla yhteyttä sulkupalveluun.

Toimi näin

1. Tehkää sopimus varmennekorttien tilaamisesta verkkoasioinnissa

2. Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa Organisaatiokorttien rekisteröinti -verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti.

3. Täyttäkää rekisteröijähakemus verkkoasioinnissa.

On suositeltavaa, että organisaatiolla on vähintään kaksi rekisteröijää. Organisaation rekisteröijä ei saa tilata korttia itselleen.

Jos tilausmäärä vuosittain on yli 20 kappaletta, käytetään tilaamiseen Vartti-järjestelmää, jonka saatte käyttöönne koulutuksen jälkeen. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan.

Jos vuosittainen korttien tilausmäärä on alle 20 kappaletta, voitte tehdä korttihakemukset paperilomakkeella, jonka saatte käyttöönne Organisaatiokorttien rekisteröinti paperilomakkeella -koulutuksen jälkeen.

Toisen organisaation rekisteröintipisteen valtuuttaminen

Organisaatio voi myös valtuuttaa toisen organisaation rekisteröintipisteen tilaamaan kortteja. Organisaation tulee ensin olla yhteydessä valtuutettavaan rekisteröintipisteeseen ja sopia valtuutuksesta. Valtuutettava rekisteröintipiste antaa organisaatiolle oman sopimuksensa asiakasnumeron, Y-tunnuksen, korttien toimitusosoitteen sekä rekisteröijän yhteystiedot. Tämän jälkeen valtuuttava organisaatio tekee sopimuksen Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Sopimuksessa valitaan Sopimuksen tiedot -kohdasta ”Valtuutan toisen organisaation toimimaan rekisteröijänä”. Sopimukseen täytetään valtuutettavan rekisteröintipisteen antamat tiedot.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla osoitteesta varmennepalvelut(at)dvv.fi.

Korttien toimitus

Valmiit organisaatiokortit toimitetaan rekisteröintipisteeseen. Korttiin kuuluva aktivointitunnusluku toimitetaan kortinhaltijoille kotiosoitteeseen tai työpaikan osoitteeseen henkilön nimellä.

Henkilöllisyyden tunnistaminen

Kortin hakijan henkilöllisyys on tunnistettava kortin tilausvaiheessa. Tunnistamista varten kortin hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja, eli henkilökortti tai passi. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat myös voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, ja muun valtion viranomaisen myöntämä passi. Jos hakijalla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden muilla tavoin.

Kortin käyttöönotto

Jotta varmennekortin sähköisiä ominaisuuksia voi käyttää, on kortti ensin aktivoitava. Aktivointiin tarvitaan aktivointitunnusluku, joka lähetetään erillisessä kirjeessä. Aktivoinnissa kortinhaltija luo kortille kaksi henkilökohtaista PIN-tunnuslukua. PIN-tunnuslukuja tarvitaan esimerkiksi palveluihin tunnistautumisessa ja sähköisen allekirjoituksen tekemisessä.

Jos kortti katoaa tai menee rikki, tulee varmenne sulkea ottamalla yhteyttä sulkupalveluun.

Lisätietoja: varmennepalvelut(at)dvv.fi.

Toimitusaika ja kortin hinta 

Kortin ja aktivointitunnuslukukirjeen toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Aktivointitunnusluku lähetetään noin 4 arkipäivän viiveellä kortin lähettämisestä.

Palvelu on maksullinen.