Organisaatiokortit

Organisaatiokortti on organisaatioiden työntekijöille tarkoitettu varmennekortti. Organisaatiokorttia on mahdollista käyttää esimerkiksi:

 • julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin kirjautumisessa
 • organisaation omiin tietojärjestelmiin kirjautumisessa
 • työasemalle kirjautumisessa
 • sähköisen allekirjoituksen tekemisessä
 • sähköpostin salaamisessa ja allekirjoituksessa
 • toimitilojen kulkutunnisteena.

Organisaatio voi määritellä organisaatiokortin ulkoasun. Kortit voivat olla kuvallisia tai kuvattomia.

Organisaatiokortit ovat voimassa viisi vuotta. Voimassaoloaika on sidottu organisaatioon ja työsuhteeseen.

Uusi kortti tulee tilata silloin, jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia. Tällaisia muuttuvia tietoja voivat olla esimerkiksi sukunimi tai sähköpostiosoite. Uusi kortti täytyy tilata myös, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Organisaatiokortit ovat sidottuja organisaatioon ja työsuhteeseen. Jos työsuhde päättyy, varmenne täytyy sulkea sulkupalvelussa. Tämän jälkeen korttia ei voi enää käyttää. Varmenteen voi sulkea organisaation rekisteröijä tai työntekijä itse. Rekisteröijä merkitsee kortin peruutetuksi Vartti-järjestelmässä. Jos kortti katoaa tai menee rikki, tulee varmenne sulkea ottamalla yhteyttä sulkupalveluun.

Organisaatiokorttien tilaaminen edellyttää

 1. sopimusta Digi- ja väestötietoviraston kanssa
 2. verkkokoulutuksen käymistä
 3. rekisteröijähakemuksen tekemistä.

Tilatkaa kortit näin

1. Tehkää sopimus verkkoasioinnissa

Tarkistakaa ensin omasta organisaatiostanne, onko organisaatiollanne jo olemassa oleva tili Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa

 • Jos tiliä ei vielä ole, se pitää ensin luoda. Selvyyden vuoksi on hyvä, jos tilejä on vain yksi per organisaatio, mutta mikäli asiaa on mahdoton selvittää, voitte myös luoda uuden tilin.
 • Jos organisaatiollanne on jo tili verkkoasioinnissa, pyytäkää ensin tilin käyttäjää kutsumaan teidät tilille.

Kirjautukaa sisään verkkoasiointiin tunnistautumalla tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla, älkää luoko uutta tiliä.

 • Tarkistakaa ruudun oikeasta ylänurkasta, että aktiivisena on oikea organisaation tili. Jos tilejä on useita, vaihtakaa oikea tili ylävalikosta.

Tehkää sopimus varmennekorttien tilaamisesta verkkoasioinnissa. Organisaatiossanne työskentelevän allekirjoitusoikeudellisen henkilön on allekirjoitettava sopimus, kun DVV on antanut sopimukselle päätöksen. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti Suomi.fi-tunnistuksen eri tavoilla: Digi- ja väestötietoviraston varmenteen sisältävällä varmennekortilla, (henkilökortti, organisaatiokortti, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti, henkilöstökortti tai toimijakortti) verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2. Suorittakaa verkkokoulutus

Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa Organisaatiokorttien rekisteröinti -verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti. Tilatkaa koulutuksen lopuksi koulutustodistus, joka tarvitaan rekisteröijähakemuksen liitteeksi.

3. Lähettäkää rekisteröijähakemus

Täyttäkää rekisteröijähakemus verkkoasioinnissa:

 • Kirjautukaa sisään verkkoasiointiin tunnistautumalla tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla, älkää luoko uutta tiliä.
 • Tarkistakaa ruudun oikeasta ylänurkasta, että aktiivisena on oikea organisaation tili. Jos tilejä on useita, vaihtakaa oikea tili ylävalikosta.
 • Klikatkaa vasemmalla kohtaa ”Kuittausta odottavat”, ”Käsittelyssä olevat” tai ”Valmiit asiat”.
 • Etsikää listasta toimikorttisopimus. Jos toimikorttisopimusta ei löydy, on mahdollista, että tiliä ei ole aktivoitu. Ottakaa tällöin yhteyttä varmennepalvelut(at)dvv.fi.  
 • Avatkaa toimikorttisopimuksen kohdalta rivin lopusta valikko ja valitkaa valikosta ”Tee rekisteröijähakemus”. Täyttäkää pyydetyt tiedot.

Lähettäkää hakemus. Lisätkää verkkokoulutuksesta tilaamanne koulutustodistus hakemuksen liitteeksi. Kun rekisteröijähakemus on käsitelty, saatte rekisteröijäoikeudet ja Vartti-järjestelmän käyttäjätunnukset sähköpostiin, jos tilaatte kortit Vartti-järjestelmällä.

Jokaisessa rekisteröintipisteessä tulee olla vähintään 2 rekisteröijää. Organisaation rekisteröijä ei saa tilata korttia itselleen.

Jos tilausmäärä vuosittain on yli 15 kappaletta, käytetään tilaamiseen Vartti-järjestelmää, jonka saatte käyttöönne, kun olette suorittaneet koulutuksen ja tehneet rekisteröijähakemuksen. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan.

Jos vuosittainen korttien tilausmäärä on alle 15 kappaletta, voitte tehdä korttihakemukset paperilomakkeella, jonka saatte käyttöönne Organisaatiokorttien rekisteröinti paperilomakkeella -koulutuksen jälkeen.

Toisen organisaation rekisteröintipisteen valtuuttaminen

Organisaatio voi myös valtuuttaa toisen organisaation rekisteröintipisteen tilaamaan kortteja. Organisaation tulee ensin olla yhteydessä valtuutettavaan rekisteröintipisteeseen ja sopia valtuutuksesta. Valtuutettava rekisteröintipiste antaa organisaatiolle oman sopimuksensa asiakasnumeron, Y-tunnuksen, korttien toimitusosoitteen sekä rekisteröijän yhteystiedot.

Tämän jälkeen valtuuttava organisaatio tekee sopimuksen Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Sopimuksessa valitaan Sopimuksen tiedot -kohdasta ”Valtuutan toisen organisaation toimimaan rekisteröijänä”. Sopimukseen täytetään valtuutettavan rekisteröintipisteen antamat tiedot.

Kun tarvittavat toimenpiteet on tehty ja valtuutus on voimassa, kortin hakijat varaavat ajan valtuutettuun rekisteröintipisteeseen, joka tilaa kortit.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla osoitteesta varmennepalvelut(at)dvv.fi.

Korttien toimitus

Valmiit organisaatiokortit toimitetaan rekisteröintipisteeseen. Korttiin kuuluva aktivointitunnusluku toimitetaan kortinhaltijoille kotiosoitteeseen tai työpaikan osoitteeseen henkilön nimellä.

Henkilöllisyyden tunnistaminen

Kortin hakijan henkilöllisyys on tunnistettava kortin tilausvaiheessa rekisteröintipisteessä. Tunnistamista varten kortin hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja, eli henkilökortti tai passi. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat myös voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, ja muun valtion viranomaisen myöntämä passi. Jos hakijalla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden muilla tavoin.

Kortin käyttöönotto

Jotta varmennekortin sähköisiä ominaisuuksia voi käyttää, on kortti ensin aktivoitava. Aktivointiin tarvitaan aktivointitunnusluku, joka lähetetään kortinhaltijalle erillisessä kirjeessä. Aktivoinnissa kortinhaltija luo kortille kaksi henkilökohtaista PIN-tunnuslukua. PIN-tunnuslukuja tarvitaan esimerkiksi palveluihin tunnistautumisessa ja sähköisen allekirjoituksen tekemisessä.

Toimitusaika ja kortin hinta 

Kortin ja aktivointitunnuslukukirjeen toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Aktivointitunnusluku lähetetään noin 4 arkipäivän viiveellä kortin lähettämisestä.

Palvelu on maksullinen.

 

 

Suomen väkiluku 5 626 922