Mitä on digiturva?

Digitaalisella turvallisuudella eli digiturvalla pyritään varmistamaan, että digitaalinen toimintaympäristö on luotettava, turvallinen ja saatavilla. Tämä edellyttää, että eri toimijat osaavat varautua digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuviin uhkiin, kestävät häiriötilanteita ja pystyvät palautumaan niistä mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Arkistenkin toimintojen turvaaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, jaettuja toimintamalleja sekä halua kehittää niitä.

Digitaalisen turvallisuuden toteutusalueet ulottuvat myös digitaalisen maailman ulkopuolelle. Digitaalinen turvallisuus ei siis ole organisaation tai yhteiskunnan muusta toiminnasta erillinen kokonaisuus vaan olennainen osa niiden kaikkea toimintaa. Samalla tavalla se on osa myös meidän jokaisen arkea ja näkyy häiriöttömyytenä viestinnässä, asioinnissa ja muussa toiminnassa digitaalisessa maailmassa.

Digiturvan keskeiset toteutusalueet ovat johtaminen ja riskienhallinta, jatkuvuudenhallinta, kyberturvallisuus, tietosuoja ja tietoturva. Näistä kerrotaan tarkemmin tekstissä kuvan alla.

Digitaalisen turvallisuuden toteutusalueet

Digitaalista turvallisuutta voidaan määritellä monesta eri lähtökohdasta. Viisi keskeistä toteutusaluetta ovat tarpeellisia kattavan digitaalisen turvallisuuden varmistamiseksi. Nämä ovat johtaminen ja riskienhallinta, jatkuvuudenhallinta, kyberturvallisuus, tietosuoja ja tietoturvallisuus.

Mitä tarkoittaa digitaalinen toimintaympäristö?

Yhteiskuntamme on digitalisoitunut vauhdilla. Lähes kaikki tietomme ja viestimme kulkevat digitaalisissa verkoissa ja alustoissa. Meistä jokaisesta kertyy tietoja julkisen hallinnon ja yritysten sähköisiin palveluihin. Digitaalinen toimintaympäristö tarkoittaa kaikkia niitä tietojärjestelmiä, joissa tietoa käsitellään eri tavoin ohjelmistoilla, laitteilla tai verkoissa.

Esimerkkejä digitaalisista toimintaympäristöistä ovat pikaviestipalvelut, pankki- ja maksupalvelut, verkko-oppimisympäristöt, sosiaalisen median alustat ja tuotannonohjausjärjestelmät. Sähköisten laitteiden ja järjestelmien lisäksi digitaaliseen toimintaympäristöön kuuluvat niitä käyttävät ihmiset ja heidän toimintansa.

Lisätiedot

Tämä digitaalisen turvallisuuden määritelmä perustuu OECD:n määritelmään (pdf) ja valtioneuvoston periaatepäätökseen (pdf). Tarkemmat määritelmät eri termeille ja digitaalisen turvallisuuden hallinnalle löydät VAHTI-riskienhallintasanastosta (pdf).