Ulkomailla myönnetty avioero

Ulkomailla myönnetty avioero voidaan merkitä Suomen väestötietojärjestelmään ilmoituksen perusteella. Ilmoitukseen tulee liittää lainvoimainen tuomioistuimen päätös tai muu avioeron todistava asiakirja sekä kopiot passeista.

Jos olette saaneet avioeropäätöksen ulkomaisessa tuomioistuimessa, tieto erosta voidaan rekisteröidä myös Suomen väestötietojärjestelmään. Näin henkilötiedot pysyvät ajan tasalla ja asiointi Suomen viranomaisten kanssa on helpompaa. Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa tieto myönnetystä erostasi Suomen väestötietojärjestelmään.

Ulkomailla myönnetty avioero voidaan merkitä väestötietojärjestelmään ulkomaisen asiakirjan perusteella, esimerkiksi lainvoimaisen tuomioistuimen päätöksen tai väestötietojärjestelmästä saadun otteen perusteella. Tuomioistuimen päätökseen on mahdollista liittää myös Bryssel II a asetuksen 39 artiklan mukainen liite, jolloin päätös ei tarvitse virallista käännöstä.

Kun tieto avioerosta on tallennettu väestötietojärjestelmään, teille lähetetään ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi mm. avioero ja sen päivämäärä.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei merkitse väestötietojärjestelmään ilmoittamaasi tietoa, saat siitä päätöksen. Voit hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saat ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset

Ruotsista tieto avioerosta välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään. Jos henkilö on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen, Ruotsi pitää heitä ainoastaan omina kansalaisinaan eikä ilmoita tietoja eteenpäin. Kaksoiskansalaisten täytyy siis itse huolehtia ilmoitusten tekemisestä.

Toimi näin

  • Toimita avioeroa koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon. Jos olet Suomen kansalainen voit toimittaa asiakirjat myös lähimpään Suomen edustustoon.
  • Asiakirjat voi olla tarpeellista laillistaa tai käännättää. Katso lisää mahdollisesta asiakirjan laillistusvaatimuksesta ja käännättämisestä laillistusohjeesta.

Katso laillistusohje

Ohjeet ulkomaisten asiakirjojen toimittamiseen

Hinta

Maksuton

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 320

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Katso myös

Suomen kansalaiset voivat toimittaa asiakirjat osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari tai asioida Suomen edustustoissa. Jos toimitat asiakirjat edustustolle edelleen lähetettäväksi  Digi- ja väestötietovirastolle,  edustusto perii tästä palvelustaan hinnastonsa mukaisen maksun.

 Suomen edustustot