Edunvalvoja tarvitsee sijaisen 

Edunvalvoja tarvitsee sijaisen aina, kun hän on esteellinen tai estynyt hoitamaan tehtäväänsä. 

 

Toimi näin  

1. Täytä hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi.  

2. Jos esität sijaiseksi yksityishenkilöä, pyydä häneltä kirjallinen suostumus

3. Toimita meille 

  • allekirjoitettu hakemus  
  • päämiehen suostumus, jos hän on yli 15-vuotias (tätä kysytään hakemuslomakkeessa) 
  • yksityishenkilön suostumus (jos ehdotat yksityishenkilöä)  
  • suunniteltuun toimeen liittyviä asiakirjoja (esimerkiksi perinnönjaossa perukirja) 

osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto/Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki.  

4. Käsittelemme hakemuksesi ja tutkimme sijaisen tarpeen ja sopivuuden.  

5. Ratkaisemme asian. 

Toimitamme myönteisen päätöksen sinulle, sijaiseksesi määrätylle henkilölle ja päämiehelle, jos hän ymmärtää asian merkityksen. 

Jos toimelle tarvitaan meiltä lupa, sijainen hakee sitä meiltä. Hän voi hakea lupaa vasta sitten, kun olemme määränneet hänet sijaiseksi. Lue lisää lupaa vaativista toimista ja luvan hakemisesta. 

6. Sijaisen tehtävä päättyy, kun hän on hoitanut hänelle määrätyn/määrätyt tehtävänsä.  

Meille ei tarvitse ilmoittaa, että sijainen on hoitanut yksittäisen tehtävänsä. Saatamme kuitenkin myöhemmin pyytää häneltä tehtävän hoitamiseen liittyviä tietoja, joten senkin takia hänen täytyy pitää kirjaa tehtävänsä hoitamisesta. 

Hinta 

Edunvalvojan sijaisen määrääminen maksaa 123 €/päätös, kun asia on tullut vireille vuonna 2021. 

Maksua ei peritä, jos päämiehen nettotulot (sisältää erilaiset sosiaalietuudet) ovat vähemmän kuin 8 147 € vuodessa. 

Käsittelyaika 

Keskimääräinen käsittelyaika on neljä kuukautta.  

Käsittelemme asiat pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika saattaa alittua tai ylittyä riippuen käsiteltävänä olevien asioiden määrästä ja vaativuudesta. Käsittelyaika pitenee, jos joudumme odottamaan asiaan liittyviä selvityksiä hakijalta tai muilta tahoilta (esim. lääkärinlausunto).   

Usein kysyttyä  

Yhteystietomme 

Asiointi: 

Postita asiakirjat ja niiden liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki. 

Postiosoite omaisuusluetteloille: Palauta täytetty omaisuusluettelo ja sen liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1004, 00531 Helsinki. Toimita liiteasiakirjoista kopiot, älä alkuperäisiä asiakirjoja. Älä käytä esimerkiksi niittejä, klemmareita tai muovitaskuja, koska asiakirjat skannataan.

Postiosoite vuosi- ja päätöstileille: Postita asiakirjat ja niiden liitteet päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme. 

Käynti palvelupaikalla: Voit tuoda asiakirjasi lähimpään palvelupaikkaamme.  

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]. Toimita kaikki asiakirjat samassa viestissä pdf-muotoisina. 

Lähetä sähköposti turvapostina


Neuvonta: 

Puhelinnumero: Voit soittaa arkisin kello 9–12 palvelunumeroon 0295 536 256. 

Chat-palvelumme on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].  

Lähetä sähköposti turvapostina