Edunvalvojan sijaisen määrääminen

Edunvalvoja tarvitsee sijaisen, jos hän on esteellinen tai estynyt hoitamaan tehtäväänsä.

Täysi-ikäisen päämiehesi edunvalvojana et saa edustaa häntä esim. perinnönjaossa, jos vastapuolena olet sinä itse, puolisosi, lapsesi tai toinen edustamasi päämies. Olet täysi-ikäisen päämiehesi edunvalvojana esteellinen myös, jos vastapuolena on joku seuraavista:

 • lapsesi puoliso, puolisosi lapsi tai tämän puoliso
 • sinun tai puolisosi lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi, tai näiden puoliso
 • sisaruksesi lapsi tai vanhempasi sisarus.

Puolisoita ovat sekä avio- että avopuolisot. Puolisukulaiset rinnastetaan sukulaisiin. Lisäksi saatat olla sairauden tai pitkän poissaolon vuoksi estynyt hoitamaan tehtävääsi.

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat lapsensa edunvalvojina. Alaikäisen lapsen edunvalvojana olet esteellinen edustamaan alaikäistä lastasi tilanteessa, jossa vastapuolena on joku seuraavista:

 • sinä itse
 • puolisosi
 • lapsesi
 • toinen edustamasi päämies.

Sekä täysi-ikäisen henkilön edunvalvoja että alaikäisen lapsen huoltaja edunvalvojana on esteellinen myös silloin, jos edunvalvojan ja päämiehen edut ovat muulla tavoin ristiriidassa keskenään.

Edunvalvojan sijaisena voi toimia joko yksityinen henkilö tai yleinen edunvalvoja. Jos ehdotat sijaiseksesi yksityistä henkilöä, hänen on annettava kirjallinen suostumus tehtävään. Lisäksi hänellä on oltava riittävä osaaminen päämiehen edustamiseen kyseisessä asiassa. Holhousviranomainen päättää, voiko ehdottamasi henkilö toimia sijaisenasi.

Edunvalvojan sijaista koskeva asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa se, että toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet.

Toimi näin

 • Täytä hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi.
 • Jos esität sijaiseksi yksityishenkilöä, liitä hakemukseen hänen kirjallinen suostumuksensa.

Täytä hakemus

Suostumuslomake

 • Liitä hakemukseen aiottuun toimenpiteeseen liittyviä asiakirjoja, esimerkiksi perukirja perinnönjakoasiassa. Tarvittaessa pyydämme sinulta täydennystä.
 • Lähetä allekirjoitettu hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon. Skannatun hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostitse turvapostilla. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Muistilista

 • Edunvalvojan sijaisena voi toimia yksityinen henkilö tai yleinen edunvalvoja. Yksityisen henkilön pitää olla esteetön ja lisäksi hänellä on oltava riittävä osaaminen päämiehen edustamiseen kyseisessä asiassa. Yksityiseltä henkilöltä pitää pyytää kirjallinen suostumus tehtävään.
 • Sijaisen on haettava lupa päämiehen kannalta tärkeimpiin toimenpiteisiin.
 • Sijaisen tehtävä päättyy, kun hän on tehnyt tehtäväänsä kuuluvan toimenpiteen, esim. edustanut päämiestä perinnönjaossa ja hakenut sille luvan.
 • Edunvalvoja voi olla esteellinen edustamaan päämiestään, vaikka toimenpiteelle ei tarvitsisikaan hakea lupaa.

Hinta

Edunvalvojan sijaisen määrääminen maksaa 113 €/päätös, kun asia on tullut vireille vuonna 2020.

Edunvalvojan sijaisen määrääminen maksaa 123 €/päätös, kun asia on tullut vireille vuonna 2021 tai 2022.

Maksua ei peritä, jos päämiehen nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 € vuodessa.

 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on neljä kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Laki holhoustoimesta

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet