Edunvalvoja tarvitsee sijaisen 

Edunvalvoja tarvitsee sijaisen aina, kun hän on esteellinen tai estynyt hoitamaan tehtäväänsä. 

 

Toimi näin  

1. Täytä hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi.  

2. Jos esität sijaiseksi yksityishenkilöä, pyydä häneltä kirjallinen suostumus

3. Toimita meille 

  • allekirjoitettu hakemus  
  • päämiehen suostumus, jos hän on yli 15-vuotias (tätä kysytään hakemuslomakkeessa) 
  • yksityishenkilön suostumus (jos ehdotat yksityishenkilöä)  
  • suunniteltuun toimeen liittyviä asiakirjoja (esimerkiksi perinnönjaossa perukirja) 

osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto/Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki.  

4. Käsittelemme hakemuksesi ja tutkimme sijaisen tarpeen ja sopivuuden.  

5. Ratkaisemme asian. 

Toimitamme myönteisen päätöksen sinulle, sijaiseksesi määrätylle henkilölle ja päämiehelle, jos hän ymmärtää asian merkityksen. 

Jos toimelle tarvitaan meiltä lupa, sijainen hakee sitä meiltä. Hän voi hakea lupaa vasta sitten, kun olemme määränneet hänet sijaiseksi. Lue lisää lupaa vaativista toimista ja luvan hakemisesta. 

6. Sijaisen tehtävä päättyy, kun hän on hoitanut hänelle määrätyn/määrätyt tehtävänsä.  

Meille ei tarvitse ilmoittaa, että sijainen on hoitanut yksittäisen tehtävänsä. Saatamme kuitenkin myöhemmin pyytää häneltä tehtävän hoitamiseen liittyviä tietoja, joten senkin takia hänen täytyy pitää kirjaa tehtävänsä hoitamisesta. 

Hinta 

Edunvalvojan sijaisen määrääminen maksaa 123 €/päätös. 

Maksua ei peritä, jos päämiehen nettotulot (sisältää erilaiset sosiaalietuudet) ovat vähemmän kuin 8 147 € vuodessa. 

Käsittelyaika 

Keskimääräinen käsittelyaika on neljä kuukautta.  

Käsittelemme asiat pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika saattaa alittua tai ylittyä riippuen käsiteltävänä olevien asioiden määrästä ja vaativuudesta. Käsittelyaika pitenee, jos joudumme odottamaan asiaan liittyviä selvityksiä hakijalta tai muilta tahoilta (esim. lääkärinlausunto).   

Usein kysyttyä  

Tarvitsetko apua?

Puhelinpalvelu:  suomeksi 0295 536 256 ja ruotsiksi 0295 536 305.

Palveluajat: ma–pe 9–15.

Chat-palvelumme on käytössä näillä sivuilla arkisin kello 9–15.

 

 

Suomen väkiluku 5 634 472