Testaa oma digiprofiilisi!

Jokainen kulkee digimaailman polkuja omalla tyylillään. Osa rohkean pioneerin elkein, joku toinen rennosti löytöretkeillen ja yksi poimii valikoiden matkaansa vain digin kultajyvät. Digiprofiileilla on kaikilla omat vahvuutensa, piirteensä ja toisaalta myös tunnistettavat mahdollisuudet seuraaviin digiaskeliin. Tee testi ja tutustu omaan digiprofiiliisi!

Tutustu kaikkiin digiprofiileihin

Digitaitaja

Digitaitaja liikkuu digimaailmassa kuin kala vedessä. Monenlaiset digityökalut, sovellukset ja alustat logiikoineen ovat hänelle tuttuja. Hänellä on myös erinomaiset valmiudet uusien työvälineiden haltuunottoon. ​​Digitaitajan taidot edellyttävät kiinnostusta aiheeseen. Digimaailma ei ole ikävä ja vieras, vaan avautuviin mahdollisuuksiin tartutaan reippaalla kädellä. Asioita tutkitaan ja selvitetään itse, usein ilman ulkopuolisten neuvoja. Digitaitaja omaksuu myös vertailutietoa helposti. Erilaisia työkaluja käyttäessään hän hahmottaa selkeästi niiden hyödyt, vahvuudet ja heikkoudet. Digiasioista keskusteleminen muiden digitaitajien kanssa on mieluista. Digitaitajalla riittää rohkeutta kokeilla ja soveltaa tietoja luovasti omia oikopolkuja ja tekemisen tapoja kehitellen.

Kokeilunhaluinen​

Kokeilunhaluinen on digimaailman rento löytöretkeilijä.​ Kokeilunhaluinen suhtautuu avoimesti ja kiinnostuksella erilaisiin digivälineisiin ja sovelluksiin. Hänelle digimaailma on täynnä mahdollisuuksia, vaikka välillä asiointiprosessit aiheuttavatkin päänvaivaa. Kokeilunhaluinen ei välttämättä näe aina tarpeelliseksi perehtyä kaikkeen juurta jaksain. Hän kokeilee rohkeasti ja osaa etsiä neuvoja tai digitukea aina tarvittaessa – välillä tutuilta, joskus chatistä, toisinaan ehkä manuaaleista.​​ Kokeilunhaluinen on digikäyttäjänä jo melko kokenut. Hänen osaamisensa on hyvällä tasolla ja hän pystyy hyödyntämään monenlaisia alustoja ja kanavia niin digipalveluiden kuin digituenkin osalta. Hän poimii niiden joukosta itsellensä sopivimmat ja porskuttaa iloisesti eteenpäin.

Hyötyä arvostava

Hyötyä arvostavalla on myös digimaailmassa taito keskittyä olennaiseen! ​Digitaaliset työvälineet ja uudet ratkaisut eivät ole itseisarvo mutta hyötyä arvostava poimii niiden tarjoamat ratkaisut matkaansa, jos ne vain ovat hyödyksi ja palvelevat tarkoitustaan.​​ Hyötyä arvostava arvostaa ratkaisukeskeisiä palveluita ja ytimekästä opastusta. Turhat rönsyt eivät kiinnosta.​​​​ Aina uusiin asioihin ei ehdi perehtyä. Onkin helpompi keskittyä olennaiseen. Ajankohtaistietoiskut, reaaliaikaiset koulutukset ja deadlinet hyödynnetään, jotta asiat eivät jää roikkumaan. ​​Hyötyä arvostava kuuntelee myös ystävien ja kollegoiden tarinat ja hyödyntää vertaistukea. Ne ovat usein paras tie napakkaan täsmätietoon.

Kauempaa katseleva​

Kauempaa katseleva​ ​​​​​​​katselee digimaailmassa seikkailevia tuttavia ja ihmettelee, miksi kaikki tämä tohina. Kauempaa katseleva suhtautuu jatkuvasti muuttuviin digiratkaisuihin ja -palveluihin ehkä hiukan epäillen, tai ei vain jaksa kiinnostua niistä, kun maailma pyörii ilmankin.​​ Kauempaa katseleva ei hehku innosta uuden teknologian äärellä. Hän kuitenkin ymmärtää, että tietyt perustaidot ja taito pyytää neuvoja tai tukea käyvät jatkuvasti tärkeämmiksi, koska esimerkiksi palvelupisteverkostot harvenevat.